Ο νόμος του Benford και άλλες τεχνικές ψηφιακής ανάλυσης

Περιγραφή σεμιναρίου

Οι αριθμοί και ειδικά τα ψηφία μέσα σε αυτούς τους αριθμούς μπορούν να κρύψουν πολλές πληροφορίες. Ο νόμος του Benford και άλλες τεχνικές ψηφιακής ανάλυσης μπορούν να είναι τα κλειδιά για το ξεκλείδωμα αυτών των πληροφοριών. Στο σεμινάριο (live webinar), o νόμος του Benford και άλλες τεχνικές ψηφιακής ανάλυσης με διάρκεια 4 ώρες, εξηγούνται τι είναι ο νόμος του Benford, πώς λειτουργεί και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκάλυψη ψευδών πληροφοριών και πλαστών δεδομένων. Οι λογιστές και οι ελεγκτές θα πρέπει να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιούν αυτό το πολύτιμο εργαλείο ελέγχου καθώς και άλλες τεχνικές ψηφιακής ανάλυσης.

Στόχοι μάθησης

    Πώς και γιατί λειτουργεί ο νόμος του Benford (και πότε δεν λειτουργεί)

    Πότε να εφαρμόσετε τον νόμο του Benford

    Ανάλυση δεδομένων του νόμου του Benford

    Άλλες πολύτιμες τεχνικές ψηφιακής ανάλυσης