Διαφορές μεταξύ μετόχων ή εταίρων

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκαλύψετε τυχόν πιθανές οικονομικές διαφορές που θα μπορούσαν να προκύψουν όταν προκύψουν διαφορές μεταξύ μετόχων ή εταίρων. Εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τα κενά και τις παρατυπίες στις οικονομικές καταστάσεις, τις λειτουργίες, τους εσωτερικούς ελέγχους και την εταιρική διακυβέρνηση ενός οργανισμού.

Πως το κάνουμε;

Οι επαγγελματίες της ομάδας μας εσωτερικοί ελεγκτές, λογιστές είναι εκπαιδευμένοι να εντοπίζουν αδυναμίες στις λειτουργίες μιας επιχείρησης, οι οποίες μπορεί να έχουν ανοίξει ευκαιρίες για παράνομη συμπεριφορά και να μην έχει εντοπιστεί. Παρακολουθώντας και αναλύοντας τις διαδρομές χρημάτων, μπορούμε να βοηθήσουμε εσάς και τον δικηγόρο σας να αποκτήσετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τι έχει συμβεί στην εταιρεία σας.