Στατιστικές Τεχνικές για την Εγκληματολογική Λογιστική: Κατανόηση της Θεωρίας και Εφαρμογή της Ανάλυσης Δεδομένων

Περιγραφή σεμιναρίου

Κατακτήστε ισχυρές στατιστικές τεχνικές για την αποκάλυψη απάτης ή ψευδών δηλώσεων σε πολύπλοκα οικονομικά δεδομένα. Η πειθαρχία της στατιστικής έχει αναπτύξει εξελιγμένες, καλά αποδεκτές προσεγγίσεις για τον εντοπισμό της οικονομικής απάτης.

Στόχοι μάθησης

Στο σεμινάριο (live webinar), Στατιστικές Τεχνικές για την Εγκληματολογική Λογιστική: Κατανόηση της Θεωρίας και Εφαρμογή της Ανάλυσης Δεδομένων εξηγούνται μαθηματικές βάσεις, πώς να τις χρησιμοποιείτε σωστά και να σας καθοδηγεί στην κοινοποίηση των ευρημάτων σας σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ή στην αξιολόγηση των αναλύσεων άλλων. Καλύπτονται βασικές τεχνικές όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες της έρευνας για την  κατασκευή και πραγματοποίηση έγκυρων και αξιόπιστων στατιστικών δοκιμών, εκτέλεσης αναλύσεων και ερμηνεία των αναλύσεων. Η κάλυψη περιλαμβάνει: διερευνητική ανάλυση δεδομένων για τον εντοπισμό του «Τρίγωνου της απάτης» και άλλων κόκκινων σημαιών, εργαλεία εξόρυξης δεδομένων, χρήση και περιορισμούς, στατιστικούς όρους και μεθόδους που ισχύουν για την εγκληματολογική λογιστική, σχετικές έννοιες αβεβαιότητας και πιθανοτήτων, αναφορά στην Μπεϋζιανή ανάλυση και δίκτυα, στατιστικά συμπεράσματα, δειγματοληψία, μέγεθος δείγματος, εκτίμηση, παλινδρόμηση, συσχέτιση, ταξινόμηση, πρόβλεψη κ.ά.