Θέματα και τάσεις στην ανάλυση δεδομένων

Περιγραφή σεμιναρίου

Μια συζήτηση σχετικά με τα τρέχοντα θέματα και τις τάσεις στον κόσμο της ανάλυσης εγκληματολογικών δεδομένων και της εγκληματολογικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης δεδομένων, της ανάλυσης εννοιών, των μεγάλων δεδομένων, της κατάταξης κινδύνου και των οπτικοποιήσεων δεδομένων.

Στο τέλος αυτής του σεμιναρίου (live webinar), θέματα και τάσεις στην ανάλυση δεδομένων, διάρκειας 4 ωρών, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν ορισμένα από τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που εμπλέκονται στην ανάλυση δεδομένων, να αναζητήσουν ευκαιρίες για να αξιοποιήσουν τα αναλυτικά στοιχεία στους οργανισμούς και τα λογιστικά τους συστήματα και να συζητήσουν με σιγουριά τις τρέχουσες τάσεις του κλάδου.

Περιγραφή σεμιναρίου

Μια συζήτηση σχετικά με τα τρέχοντα θέματα και τις τάσεις στον κόσμο της ανάλυσης εγκληματολογικών δεδομένων και της εγκληματολογικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης δεδομένων, της ανάλυσης εννοιών, των μεγάλων δεδομένων, της κατάταξης κινδύνου και των οπτικοποιήσεων δεδομένων.

Στο τέλος αυτής της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν ορισμένα από τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που εμπλέκονται στην ανάλυση δεδομένων, να αναζητήσουν ευκαιρίες για να αξιοποιήσουν τα αναλυτικά στοιχεία στους οργανισμούς και τα λογιστικά τους συστήματα και να συζητήσουν με σιγουριά τις τρέχουσες τάσεις του κλάδου.

Στόχοι μάθησης

Προσδιορισμός των εργαλείων και της τεχνολογίας που εμπλέκονται στην ανάλυση δεδομένων

Αναγνώριση πώς να αξιοποιήσετε τα αναλυτικά στοιχεία σε οργανισμούς και λογιστικά συστήματα

, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν ορισμένα από τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που εμπλέκονται στην ανάλυση δεδομένων, να αναζητήσουν ευκαιρίες για να αξιοποιήσουν τα αναλυτικά στοιχεία στους οργανισμούς και τα λογιστικά τους συστήματα και να συζητήσουν με σιγουριά τις τρέχουσες τάσεις του κλάδου.