Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι πιο συνήθεις μέθοδοι, τεχνικές και πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τους εγκληματίες

Γ. Μαργέτης, Εγκληματολόγος – Εσωτερικός Ελεγκτής, MSCRIM, MUIIF, LM.IMBAF, BBA, BSACCFIN Εισαγωγή Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί σοβαρό πρόβλημα που […]

Read more

Οικονομική εγκληματολογική έρευνα: Μέθοδοι και Τεχνικές

Γ. Μαργέτης, Εγκληματολόγος – Εσωτερικός Ελεγκτής, MSCRIM, MUIIF, LM.IMBAF, BBA, BSACCFIN Εισαγωγή Η οικονομική εγκληματολογική έρευνα αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της στρατηγικής διαχείρισης […]

Read more

Οι ρόλοι του ελεγκτή και του εγκληματολόγου λογιστικού ερευνητή

Γ. Μαργέτης, Εγκληματολόγος – Εσωτερικός Ελεγκτής, MSCRIM, MUIIF, LM.IMBAF, BBA, BSACCFIN Εισαγωγική κατανόηση ελεγκτή και εγκληματολόγου λογιστικού ερευνητή Για   να κατανοήσουμε τον […]

Read more