Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο taxwebservices.gr εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών, έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό – συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν τη εξατομικευμένη συμβουλή εξειδικευμένων  επιστημόνων. Συνεπώς, το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο taxwebservices.gr δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.

Ο επισκέπτης χρήστης / των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου taxwebservices.gr (εφεξής ο «ιστότοπος») κατανοεί και αποδίδεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται, «όπως είναι» και ο ιστότοπος απεναντίας οποιοσδήποτε υπεύθυνος με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή , την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων / υπηρεσιών. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστοτόπου και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτήσει την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο).

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου.

Ο ιστότοπος δεσμεύεται να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των επισκεπτών του. Σε αυτούς τους όρους χρήσης – Πολιτική Απορρήτου εξηγείται πως θα διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο που αφορά στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Ν. 2472/1997 και τροποποιήσεις αυτού). Ζητείται από τον κάθε επισκέπτη/χρήστη να αποδεχθεί τη χρήση cookies σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, την πρώτη φορά που θα είναι η χρήση του ιστότοπου. Χρησιμοποιώντας τον ιστοτόπο, και αποδεχόμενος αυτή την Πολιτική, ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται τη χρήση από μέρους του ιστοτόπου των Cookies σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Δεοντολογία Χρηστών

Είναι αμοιβαία αποδεκτό και κατανοητό ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη. . του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και κάθε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλο καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

Οι ιστότοποι δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα ή την ποιότητα αυτού του περιεχομένου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο ιστότοπος για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε πολλά περιεχόμενα ή για βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλος είναι διαθέσιμος από τους πελάτες/μέλη στις υπηρεσίες του. ιστοτόπου.

καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακών εξοπλισμών. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με διαφορετικό τρόπο. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και τη συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωρισμένων χρηστών/μελών, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου του που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή τη διάσπαση των υπηρεσιών ή των διακομιστών ή των δικαστικών υπηρεσιών που είναι συνδεδεμένες με τις υπηρεσίες του ιστοτόπου, ή παρακοής των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιοσδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και/και καλύπτει την υπηρεσία του ιστοτόπου. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων χρηστών/μελών). Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο ιστότοπος δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου του,αλλά ότι ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του. Επίσης, ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγραφούν χωρίς ειδοποίηση περιεχομένου παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στους ιστότοπους, συλλέγουμε τα δεδομένα που παρουσιάζονται στη φορμά σχολείων και επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης, για να βοηθήσουμε στην ανίχνευση νέων μηνυμάτων.

Μια ανώνυμη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (επίσης αποκαλούμενη hash) ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δείτε και να χρησιμοποιήσετε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ:  https://automattic.com/privacy . Μετά την έγκριση του σχολείου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό στο πλαίσιο του σχολείου σας.

Πολυμέσα

Εάν μεταφορτώσετε εικόνες στους ιστότοπους, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι φιλοξενούμενοι του ιστότοπου εδώ για να πραγματοποιήσετε λήψη και οποιονδήποτε τοποθεσίες από εικόνες στις εικόνες.

Φόρμα επικοινωνίας

Μέσω της φόρμας επικοινωνίας θα πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης ώστε να μπορέσετε να στείλετε το μήνυμα σας. Το μοναδικό στοιχείο που συλλέγουμε και παραμένει απόρρητο είναι το email σας.

Ενημερωτικό δελτίο

Το Email σας παραμένει στη βάση δεδομένων ως άκρως απόρρητο και δεν χρησιμοποιείται για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο για τη λήψη ενημερωτικών άρθρων του taxwebservices.gr. Σε περίπτωση που κάνετε την εγγραφή στο Newsletter αποδέχεστε αυτόματα τους όρους χρήσης. Έχετε το δικαίωμα να διαγραφείτε από τη λίστα λίστας στιγμή.  Επικοινωνούμε μαζί σας είτε μέσα από τη συμπλήρωση φορμών επικοινωνίας που κάνατε, είτε μέσω φορμών του Facebook που συμπληρώσατε και επικοινωνήστε μαζί σας για ενημερωτικό σκοπό και χρήσιμους οδηγούς που θα σας βοηθήσουν στις διαφημιστικές σας προσπάθειες.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι ιστότοποι δίνουν το δικαίωμα στους χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να θώσουν ή/και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, στέλνοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον ιστότοπο.

Μπισκότα

Αν αφήσετε ένα σχόλιο στο ιστορικό μας, μπορείτε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήσετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος.

Αν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο, θα ορίσουμε ένα προσωρινό cookie για να καθορίσουμε το πρόγραμμα περιήγησης δέχεται cookies. Αυτό το cookie δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα και απορρίπτεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις οθόνες. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Εάν χρησιμοποιείτε “Να θυμάστε”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας, η σύνδεση cookie θα καταργηθεί.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το αναγνωριστικό μήνυμα του άρθρου που μόλις επεξεργαστεί. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Vimeo, DailyMotion κ.λπ.)

Οι πάροχοι μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν παρακολουθείτε στο βίντεο μας τα οποία μας παρέχουν ως εξωτερική υπηρεσία.
Αν απενεργοποιήσετε τα cookies, ίσως να μην μπορείτε να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.

Cookies από κοινωνικά δίκτυα

Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετηθούν cookies στη συσκευή σας και να κάνετε κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με τίτλο «Κοινή χρήση» (share).
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η λειτουργία «Κοινή χρήση» (share) δεν είναι διαθέσιμη.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από ιστότοπους άλλων φέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον την παρακολούθηση του τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασης σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν το περιεχόμενο έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Δικαίωμα Αντίρησης

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις με αίτημα του προς τον ιστότοπο και να ζητήσει τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και τη διαγραφή του από μέλος επικοινωνίας ενός ηλεκτρονικού μηνύματος στη φορά του ιστοτόπου και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους παρόντες όρους – πολιτική απορρήτου. ΄΄Κύριε /κυρία … Παρακαλώ, σύμφωνα με τον νόμο 2472/1997 άρθρο 13, διορθώστε ως εξής (…) ή διαγράψτε τα προσωπικά μου δεδομένα που τηρείτε στα αρχεία σας Ο ιστότοπος οφείλει να απαντήσει εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

6.Google Analytics και σχετικοί πάροχοι

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτοί, χρησιμοποιούν το Google Analytics (GA) για να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον στοτόπο μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουμε και τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στους ιστότοπους. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό.

Που μοιράζουμε τα δεδομένα σας

Προσωπικά Δεδομένα

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγονται μέσω των ηλεκτρονικών φορμών του taxwebservices.gr τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης/ συναινετικής σας, η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών δεδομένων σας σε εμάς. Εξυπακούεται ότι διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή ενώ είστε σε θέση να έχετε οποτεδήποτε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά καθώς και να αιτηθείτε την άμεση διαγραφή των στοιχείων σας αλλά και τη διαγραφή σας. Το σύνολο των δεδομένων σας προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας, και η ιστοσελίδα μας ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας,

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του taxwebservices.gr προϋποθέτει και επιβεβαιώνει ότι ο χρήστης/επισκέπτης έχει κατανοήσει πλήρως όσα αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ότι συμφωνεί απόλυτα με τους όρους αυτούς.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ ‘αόριστον. Αυτό συμβαίνει ώστε να μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να κρίνουμε αυτόματα τις παρατηρήσεις, αντί να κρατάμε σε ουρά συντονισμού.

Οι χρήστες που εγγράφονται στο ιστορικό μας (αν υπάρχει), αποθηκεύονται και οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχουν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά τους στοιχεία ανά πάσα στιγμή (εκτός από το αν δεν μπορούν να αλλάξουν το όνομα τους). Οι διαχειριστές ιστοτόπων μπορούν επίσης να δουν και να επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

10.Που στέλνουμε τα δεδομένα σας

Τα σχόλια επισκεπτών μπορούν να ελέγχονται μέσω αυτοματοποιημένης υπηρεσίας ανίχνευσης μηνυμάτων.

Παροχή άδειας για διαφημιστικούς λόγους

Ο χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου, για να αναρτήσει ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στους ιστότοπους και τα λοιπά sites που διαγράφονται από κοινό Όμιλο /Εταιρεία, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του ιστοτόπου, για να χρησιμοποιηθεί ο χώρος που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης/μέλος που αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινούν στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση από τις σελίδες στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες.Ο παρών ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στους ιστότοπους και για την τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. ΒΛΑΒΗ/

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, χαρακτηριστικών, γραφικών και φωτογραφιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του www.taxwebservices.gr και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις για πνευματικά έργα. Το λογότυπο του taxwebservices.gr είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα. Μια κοινή παραβίαση ή χρήση του χωρίς την άδεια του προσώπου που είναι κάτοχος των δικαιωμάτων του δικτυακού τόπου κρίνεται ως παράνομη και υπεύθυνη για τα δικαστήρια των Αθηνών.

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο taxwebservices.gr επίσης προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Άδεια Χρήσης

Απαγορεύεται η τεχνική χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό , χωρίς την προηγούμενη άδεια του taxwebservices.gr .
Δεν απαγορεύεται να συμβεί όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με όποιον τρόπο.

Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντιστοιχιών οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, αποτελούν τη δική τους πνευματική ιδιοκτησία και οι λόγοι αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου Η ιστοσελίδα taxwebservices.gr
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από επιστημονική ακρίβεια, σαφήνεια και ορθότητα.

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης – προσωπικά δεδομένα, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο.

Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Έχουμε λάβει μέτρα προστασίας, φυσικά και τεχνικά μέσα για να προστατεύσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι -παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας- καμία τοποθεσία web, καμία μετάδοση μέσω Internet, κανένα σύστημα υπολογιστή δεν είναι απολύτως ασφαλές.

Τι διαδικασίες παραβίασης δεδομένων έχουμε στη διάθεσή μας

Λαμβάνουμε μέτρα για να προσθέσουμε ότι οι πληροφορίες που θα διατηρηθούν μόνον για όσο διάστημα χρειάζεται για το σκοπό για το οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο διάστημα ισχύει βάσει συμβάσεων ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα παραμένουν στην ηλεκτρονική μας βάση για τουλάχιστον 50 μήνες, διαγράφονται ή ανανεώνονται μετά από το δικό σας σχετικό αίτημα.

Αν δεν υπάρχει υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να λάβουμε και να αποθηκεύσουμε πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας από την εν λόγω υπηρεσία για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συνδέσουμε, καθώς και άλλες πληροφορίες που επιτρέπουμε να λαμβάνουμε όταν συνδέουμε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Αυτοματοποιημένη λήψη και δημιουργία προφίλ

Σε περίπτωση που έχετε προσωπικά δεδομένα για αυτονομίες και αποφάσεις αυτές έχουν το δικαίωμα (ή σημαντική επίδραση) σε εσάς, έχετε δικαίωμα να αμφισβητήσετε τέτοιες αποφάσεις βάσει του GDPR, ζητώντας την ανθρώπινη παρέμβαση, εκφράζοντας τις δικές σας απόψεις και για να πάρουμε μια εξήγηση για την απόφαση από εμάς.

Το δικαίωμα που περιγράφεται στο τμήμα 14.1 δεν ισχύει στις περιπτώσεις:
Η απόφαση είναι για την είσοδο ή την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ του You and Us.
Η απόφαση εγκρίνεται από τον νόμο. ή
έχετε δώσει ρητή συγκατάθεσή σας.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους δημιουργίας προφίλ, ισχύουν τα εξής:
Θα παρέχονται σαφείς πληροφορίες που θα εξηγούν τη διαμόρφωση του προφίλ, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας και των πιθανών συνεπειών.
Θα εφαρμοστούν οι κατάλληλες μαθηματικές ή στατιστικές διαδικασίες.

Απαιτούνται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που υπάρχουν για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σφαλμάτων και για τη δυνατότητα εύκολης διόρθωσης τέτοιων σφαλμάτων.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς δημιουργίας προφίλ πρέπει να εξασφαλίζονται προκειμένου να αποφευχθούν διακρίσεις που προκύπτουν από τη διαμόρφωση του προφίλ του.
Επί του παρόντος, κάνουμε τις πρόσθετες αυτοματοποιημένες αποφάσεις:
Να επιτρέπεται η φιλτράρισμα από κάθε πεδίο χρήστη που υπάρχει στα υπάρχοντα χρήστη όπως: φύλο, γλώσσες, εθνικότητα, τοποθεσία, δεξιότητες κ.λπ.

Ποια είναι η αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης και / ή ο προσδιορισμός του προφίλ με τα δεδομένα των χρηστών

Αν έχετε λάβει μια απόφαση με εσάς που βασίζεται αποκλειστικά σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία (π.χ. μέσω αυτού του προσδιορισμού) που επηρεάζει την ικανότητα σας να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ή έχετε άλλη σημαντική επίδραση σε εσάς, μπορείτε να ζητήσετε να μην υποβληθείτε σε μια Η απόφαση εκτός εάν μπορεί να σας δείξει ότι μια τέτοια απόφαση είναι για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς. Ακόμη και όταν μια απόφαση είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης, μπορείτε να αμφισβητήσετε την απόφαση και να απαιτήσετε ανθρώπινη παρέμβαση.

Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστοτόπου

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS με χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ο ιστότοπος θα λάβει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών.

Οι ιστοσελίδες θα αποθηκεύουν το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές (προστατευόμενους από κωδικούς και τείχη προστασίας [firewall]).

Όλες οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές που θα εκτελούνται μέσω του ιστότοπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών που προστατεύονται από την τεχνολογία κρυπτογράφησης.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να τηρεί τον κωδικό πρόσβασης που έχει για την είσοδό του στους ιστότοπους ή σε συνδεόμενες εφαρμογές. Δεν θα σας ζητηθεί από τον ιστότοπο να γνωστοποιηθεί ο κωδικός αυτού (εκτός από την περίπτωση που θα συνδεθεί ο χρήστης στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές).

Επικοινωνία και εξυπηρέτηση μέσω Chat box

Η ιστοσελίδα του taxwebservices.gr παρέχει στον χρήστη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Chat Box. Με τη συμμετοχή σας στο Chat Box αποδέχεστε τους όρους χρήσης τόσο του Chat Box όσο και του taxwebservices.gr. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιώ το email σας για κανέναν άλλο λόγο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, συμπληρώνονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ και τις σχετικές διαφορές μεταξύ των χωρών, τα Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε μορφής, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του site και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών θα λαμβάνεται και θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οι παρόντες όροι χρήσης κατισχύουν οποιονδήποτε άλλων όρων και τυγχάνουν για όλες τις ανεξάρτητες υπηρεσίες και εφαρμογές των ιστοτόπων, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικών όρων. Ο χρήστης που διαθέτει τον παρόντα ιστότοπο και τις υπηρεσίες αυτού του τεκμαίρεται πως αποδέχεται τους όρους αυτούς, εάν δεν υποβάλει αίτηση αντίρρησης.

Οι ιστότοποι δεν μπορούν να επικαιροποιήσουν την παρούσα Πολιτική κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στο στοτόπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές. Ο χρήστης που πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιωθεί πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Οι ιστότοποι δεν ενημερώνονται για τους χρήστες για αλλαγές στην Πολιτική αυτή (είτε μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων του ιστότοπου είτε των συνδεόμενων εφαρμογών).

ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το site διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μην χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του ιστότοπου και να αρνηθεί να εγγραφεί από το Newsletter εφόσον έχει εγγραφεί..

Η δεδομένη της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το site δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων των τοποθεσιών στις οποίες προβαίνει η δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

GDPR

Ο taxwebservices.gr σέβεται και ακολουθεί το νόμο GDPR περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη λήψη ηλεκτρονικού αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων τους που έχουμε στη διάθεσή μας και θα λάβουμε εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από το GDPR.

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχουμε για αυτούς στην κατοχή μας και θα διαπράξουμε εάν αυτό δεν παρακωλύει την εκπλήρωση των υπηρεσιών μας προς αυτούς ή τις νόμιμες υπηρεσίες μας προς το κράτος.

Για ερωτήσεις σχετικά με τον έλεγχο και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να στείλετε e-mail στο info@taxwebservices.gr.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου τουtaxwebservices.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των παραπάνω όρων.

Αλλαγές στο κείμενο προσωπικών δεδομένων

Είναι επίσης σημαντικό να ελέγξετε τακτικά για τυχόν ενημερώσεις, την Πολιτική Απορρήτου. Με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ή τη χρήση αυτών, και εφόσον έχει αναρτηθεί μία τέτοια ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου, συμφωνείτε με τις νέες πρακτικές που αναφέρονται στην ενημέρωση. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου θα βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση www.taxwebservices.gr. Μπορείτε να ελέγξετε την «ημερομηνία έναρξης ισχύος» (στο κάτω μέρος του παρόντος) για να δείτε ποτέ την τελευταία φορά η Πολιτική Απορρήτου.

Η παρούσα πολιτική μπορεί να τροποποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή, θα ανανεωθεί και η τελευταία ανανέωση που βρίσκεται στο τέλος του κειμένου αυτού. Όταν πρόκειται για ουσιαστικές αλλαγές του κειμένου, θα σας ενημερώσουμε (και) μέσω εμφανών ανακοινώσεων στο site μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας, καθώς και εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων μας, κ. Μαργέτη Γεράσιμο στο 2130459284.

Μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμα σας στο info@taxwebservices.gr

Βεβαιωθείτε ότι το ερώτημά σας είναι σαφές, ειδικά αν πρόκειται για αίτημα για πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς .

You cannot copy content of this page

Καλέστε μας