Ποιοι Είμαστε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

http://project-5
Επαγγελματισμός και πολυετή Πείρα

Είμαστε δίπλα σας με Ευθύνη και συνέπεια.

Από τις νεοσύστατες επιχειρήσεις έως τις καθιερωμένες επιχειρήσεις, συνεργαζόμαστε με ιδιοκτήτες και στελέχη επιχειρήσεων για τον εντοπισμό επιχειρηματικών κινδύνων, τον σχεδιασμό συναλλαγών και τη βελτίωση της ποιότητας των λογιστικών πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για τη λήψη ζωτικών επιχειρηματικών αποφάσεων. Οι πελάτες μας είναι σε θέση να βασίζονται σε ακριβείς και έγκαιρες οικονομικές πληροφορίες για να βοηθήσουν στη διατήρηση της κερδοφορίας και στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων.

βιογραφικο

Είμαστε ανεξάρτητο γραφείο Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου & Διασφάλισης, Συμβούλων Επιχειρήσεων, Φορολογικών Συμβούλων και Χρηματοοικονομικών Αναλύσεων. Δραστηριοποιούμαστε από το 1995. Η έδρα μας είναι στον Δήμο Καλλιθέας στην Αθήνα

Μπορούμε Να Βοηθήσουμε Με

Μια επιχείρηση πρέπει να κοινοποιεί σαφείς και ακριβείς οικονομικές πληροφορίες στις οποίες μπορούν να βασιστούν οι ιδιοκτήτες, οι διευθυντές και άλλοι συμμετέχοντες. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε και να διατηρήσετε ένα σύστημα χρηματοοικονομικής αναφοράς που μπορείτε να βοηθήσετε να λάβετε καλά τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις για την επιλογή των στόχων σας.

Επιλογή εταιρικής μορφής οντότητας.

Σχεδιασμός και εφαρμογή λογιστικών συστημάτων και διαδικασιών.

Υπηρεσίες εσωτερικού ελεγκτή.

Εξωτερική ανάθεση λογιστικών λειτουργιών και υπηρεσιών CFO.

Ανάλυση υφιστάμενων συστημάτων και διαδικασιών.

Κατανόηση των τρεχουσών οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων.

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.

Υποστήριξη τεχνικού συμβούλου εγκληματολόγου οικονομικού αναλυτή σε συνεργασία με το νομικό σας.

Τραπεζικές σχέσεις και συμμόρφωση δανείων.

Συμβουλές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση του κέρδους της επιχείρησής σας.

Διαδικασίες κλεισίματος στο τέλος του μήνα, τριμήνου ή έτους.

Συμβουλευτική έργου (Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση).

βιογραφικο2
βιογραφια

Μπορούμε Να Βοηθήσουμε Με

Φορολογικός Προγραμματισμός και Συμβουλές

Είτε υποβάλλετε φορολογική δήλωση ως άτομο είτε για την επιχείρησή σας, οι ειδικοί μας στη φορολογία και τη λογιστική έχουν τις πληροφορίες και την εμπειρία.

Οι υπηρεσίες φορολογικής προετοιμασίας μας περιλαμβάνουν:

Υποβολή της φορολογική σας δήλωσης ηλεκτρονικά.

Χρησιμοποιώντας μεθόδους ασφαλείας, λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία της ταυτότητάς σας.

Παροχή συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με φόρους, όπως παρακράτηση μισθοδοσίας, εκπτώσεις, αναδρομικοί φόροι, φορολογικός προγραμματισμός και οτιδήποτε σχετίζεται με τους εθνικούς φόρους εισοδήματος.

Διπλός έλεγχος της φορολογικής σας δήλωσης από το λογισμικό υπολογιστών μας και τους έμπειρους επαγγελματίες μας.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Είτε ξεκινάτε μια νέα επιχείρηση είτε έχετε μια καθιερωμένη επιχείρηση, μπορούμε να σας βοηθήσει με τις υπηρεσίες τήρησης βιβλίων. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας ακριβείς και έγκαιρες οικονομικές πληροφορίες που είναι κατανοητές. Παρέχουμε οικονομικά αρχεία που θα σας βοηθήσουν να διευθύνετε την επιχείρησή σας πιο αποτελεσματικά και που σας δίνουν τη δυνατότητα να λαμβάνετε λογικές και εμπεριστατωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις.

Παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα λογιστικών υπηρεσιών, όπως:

Τήρηση λογιστικών βιβλίων – Καταγραφή και εναρμόνιση ελέγχων και συναλλαγών με συσχετισμό και χαρακτηρισμό (mydata), παροχή ενημερωμένης κατάστασης κερδών και ζημιών, η οποία

Επεξήγηση των οικονομικών καταστάσεων, της κατάστασης κερδών και ζημιών και παροχή συμβουλών σχετικά με νομισματικές αποφάσεις.

 

Μπορούμε Να Βοηθήσουμε Με

Χρηματοοικονομική στρατηγική. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας στις συνήθεις διαδικασίες συναλλαγών, επιτρέποντας τη μετατόπιση της εστίασης στη διαμόρφωση της στρατηγικής αξίας της χρηματοοικονομικής λειτουργίας. Συνεργαζόμαστε με στελέχη των οικονομικών δραστηριοτήτων για να κατευθύνουμε τη στρατηγική προς τη δημιουργία μιας οικονομικής οντότητας με γνώμονα την αξία.

Οργανωτική αποτελεσματικότητα. Εφαρμόζοντας αποδεδειγμένες βέλτιστες πρακτικές που προέρχονται από την πολυετή γνώση και εμπειρία μας, οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες χρηματοοικονομικών συμβουλών μεγιστοποιούν την απόδοση των χρηματοοικονομικών διαδικασιών μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος τους.

Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης. Με δεκαετίες πρακτικής εμπειρίας στη διαχείριση ταμειακών ροών, έχουμε βοηθήσει τους πελάτες να απελευθερώσουν οικονομικούς πόρους, βελτιώνοντας την ικανότητά τους να χρηματοδοτούν νέα προϊόντα και αγορές, να πληρώνουν χρέη ή να αναλαμβάνουν στρατηγικές πρωτοβουλίες.

Προμήθεια διαδικασιών. Η παροχή συμβουλών στους πελάτες σχετικά με τις κατάλληλες λύσεις προμήθειας είναι κεντρικής σημασίας για τις χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες μας. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εντοπίσετε και να δώσετε προτεραιότητα σε διαδικασίες για εξωτερική ανάθεση, να επιλέξετε έναν πάροχο εξωτερικής ανάθεσης και να δημιουργήσετε αποτελεσματικούς μηχανισμούς διακυβέρνησης. Διαθέτουμε βαθιά εμπειρία στην παροχή συμβουλών σε εξωτερικούς συνεργάτες, για να σας βοηθήσουμε να βελτιστοποιήσετε τη στρατηγική προμήθειας διαδικασιών.

Σχεδιασμός και διαχείριση απόδοσης. Η ανάγκη για διαχείριση επιχειρηματικής απόδοσης δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Ως μέρος των συμβουλευτικών υπηρεσιών μας για χρηματοοικονομικά θέματα, διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζονται οι σωστές μετρήσεις και ότι χρησιμοποιούνται πρώιμοι δείκτες για τον εντοπισμό αλλαγών σε βασικά προβλεπόμενα στοιχεία.

Συμμόρφωση. Εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να απλοποιήσετε τις διαδικασίες συμμόρφωσής σας και να μειώσετε τον κίνδυνο και το κόστος των σφαλμάτων συμμόρφωσης.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες ή άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες back-office, όπως η βελτιστοποίηση της διαδικασίας, η στρατηγική προμήθεια και άλλα, επικοινωνήστε μαζί μας .

 

λογιστικες υπηρεσιες2
Οι Υπηρεσιες Μας

Υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών

Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος

Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος

Σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερης ψηφιοποίησης, αυξημένου ελέγχου και αυξανόμενων κυρώσεων, η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους φορολογικούς κανόνες δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική - ή μεγαλύτερη πρόκληση.

Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός

Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός

Η χρηματοοικονομική ανάλυση είναι η διαδικασία αξιολόγησης επιχειρήσεων, έργων, προϋπολογισμών και άλλων συναλλαγών που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά για να προσδιοριστεί η απόδοση και η καταλληλότητά τους.

Εξωτερική-ανάθεση-των-λογιστικών-υπηρεσιών

Ανάθεση Λογιστικών Υπηρεσιών

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες οικονομολόγους, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, κατέχοντες άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος (Π.Δ. 475/1991), εγκληματολόγο, αναλυτή οικονομικού εγκλήματος, στατιστικολόγους, φορολογικούς συμβούλους και λογιστές Α'.

Οικονομική-και-Χρηματοοικονομική-Εγκληματολογία

Οικονομική και Χρηματοοικονομική Εγκληματολογία

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η οικονομική ή χρηματοοικονομική εγκληματολογία είναι ένας τομέας που συνδυάζει το ερευνητικό έργο της εγκληματολογίας με τις πρακτικές της οικονομικής, της χρηματοοικονομικής ή της λογιστικής.

Χρηματοοικονομική-Διαχείριση

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Παρέχουμε μια εξειδικευμένη λίστα υπηρεσιών χρηματοοικονομικής διαχείρισης που είναι χτισμένες γύρω από τους πυλώνες των βέλτιστων πρακτικών, των διεθνών προτύπων και της προσαρμογής των τοπικών αναγκών και της οικονομίας και της κοινωνίας.

Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και λογιστική

Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και λογιστική

Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και η λογιστική είναι δύο κρίσιμα στοιχεία για τη λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης. Η μείωση των γενικών εξόδων και η βελτίωση της οικονομικής ηγεσίας είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία όλων των εταιρειών.

Εταιρικος Φόρος

Εταιρικος Φόρος

Οι εταιρικοί φόροι αποτελούν σημαντικό μέρος των δαπανών που βαρύνουν τις εταιρείες. Ειδικότερα οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν  σχεδόν οι περισσότερες πολιτική εμμονής με την αποτελεσματικότητα.

Χρηματοοικονομικη Συμβουλευτικη

Χρηματοοικονομική Συμβουλευτική

Οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και ανάλυσης σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών, επενδύσεων και χρηματοοικονομικών σχεδιασμού.

Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων/ Φυσικών Προσώπων

Φορολογικός Έλεγχος

Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων/ Φυσικών Προσώπων. Διαδικασία φορολογικού ελέγχου από ειδικούς επαγγελματίες με εις βάθος πείρα.

You cannot copy content of this page

Καλέστε μας