Εξωτερική ανάθεση των λογιστικών υπηρεσιών

Εξωτερική-ανάθεση-των-λογιστικών-υπηρεσιών

Εξωτερική ανάθεση των λογιστικών υπηρεσιών

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες οικονομολόγους, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, κατέχοντες άδεια ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος (Π.Δ. 475/1991), εγκληματολόγο, αναλυτή οικονομικού εγκλήματος, στατιστικολόγους, φορολογικούς συμβούλους και λογιστές Α’ (Ν.2515/ 1997 & Π.Δ 340/1998), με υψηλό επίπεδο πανεπιστημιακής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης,  ισχυρές επαγγελματικές και επιχειρηματικές γνώσεις, ώστε να παρέχουν τις πιο προσαρμοσμένες οικονομικές και λογιστικές λύσεις σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Αναθέστε τα οικονομικά και λογιστικά σας θέματα σε εμάς και ελευθερώστε χρόνο για τους στρατηγικούς τομείς της επιχείρησής σας. Αξιολογώντας την τεχνογνωσία και τις γνώσεις μας για τα πιο ενημερωμένα πρότυπα και διαδικασίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πίεση των λογιστικών ενεργειών και τη δικαστική επιχείρησή σας διασφαλίζοντας την πλήρη διαμόρφωσή τους με τα κανονιστικά πρότυπα που εφαρμόζονται στη φορολογική νομοθεσία.

Για να διασφαλίσουμε τις πιο ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες εξωτερικών αναθέσεων οι υπηρεσίες που προσφέρουμε ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

Τήρηση λογιστικών βιβλίων

Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε να καταγράψετε τους λογαριασμούς των συναλλαγών σας αποτελεσματικά και έγκαιρα. Οι υπηρεσίες μας τήρησης βιβλίων περιλαμβάνουν την επίβλεψη του λογιστηρίου σας ή την ενημέρωση τους, προετοιμασία των κερδών και ζημιών, του ισολογισμού, των ταμειακών ροών και των καταστάσεων καθαρής θέσης που θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς της Ελλάδας.

Οικονομική απόδοση

Μια άλλη εργασία που είναι εξίσου σημαντική αλλά μπορεί να σας πάρει πολύ χρόνο είναι η παρακολούθηση της οικονομικής απόδοσης και η εύρεση στρατηγικών που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την απόδοση της επιχείρησής σας. Μέσα από χρόνια εμπειρίας καταλήξαμε σε εξαιρετικές λύσεις που θα εξορθολογήσουν τις διαδικασίες και θα βελτιώσουν τις διοικητικές εργασίες και την οικονομική αναφορά που μπορείτε να πραγματοποιήσετε σε μηνιαία, τριμηνιαία ή οικονομική οικονομική βάση.

Έλεγχος

Εκτός από τις παραπάνω λογιστικές υπηρεσίες, διενεργούμε και παρέχουμε υπηρεσίες οικονομικού και εσωτερικού ελέγχου όπου φροντίζουμε για έντυπους ελέγχους και εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου στις διαδικασίες και τις πολιτικές της επιχείρησής σας.

Είμαστε δίπλα σας

    You cannot copy content of this page

    Καλέστε μας