Λογιστές Οικονομολόγοι

Λογιστές Οικονομολόγοι – Tax Web Services

Βασικές Αξίες ως Λογιστές Οικονομολόγοι

Δέσμευση στην Αριστεία

Έχουμε θέσει υψηλά πρότυπα για να παρέχουμε στους πελάτες μας εξαιρετικές υπηρεσίες και αξία.

Ομαδική Συνεργασία

Παρέχουμε ένα ανοιχτό περιβάλλον που ευδοκιμεί τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα για να μοιραστούμε με επιτυχία μοναδικές ιδέες και βέλτιστες πρακτικές.

Ακεραιότητα

Δεσμευόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο ακεραιότητας και ενεργούμε ηθικά σε κάθε πτυχή της επιχείρησής μας.

Ευκαιρίες

Είμαστε αφοσιωμένοι στο να παρέχουμε ξεχωριστές ευκαιρίες στην επίτευξη των υψηλότερων δυνατοτήτων τους.

Κοινωνική ευθύνη

Σεβόμαστε το περιβάλλον μας και αναζητούμε συνεχώς ευκαιρίες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση.

Ενδεικτικά οι Υπηρεσίες μας ως Λογιστές Οικονομολόγοι :

Εταιρικός Τομέας Δραστηριοτήτων Έρευνας

Oι εταιρικοί ερευνητές κινούνται σε ένα ημιαυτόνομο κοινωνικό πεδίο με υψηλό επίπεδο διακριτικότητας και αυτονομίας. Η εκτεταμένη πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών και επιλογές διακανονισμού, σε συνδυασμό με ένα πλαίσιο εξαιρετικά νομικών πλαισίων, δημιουργούν έναν τομέα εταιρικής ασφάλειας που μπορεί να προσφέρει στους πελάτες τους μια επιλογή λύσεων για παραβιάσεις κανόνων.

Οι εταιρικοί ερευνητές είναι ιδιαίτερα ευέλικτοι στο ερευνητικό τους έργο σε σχέση με τους διακανονισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους. Ενσωματώνουν ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης και φήμης, όπως η δέουσα διαδικασία και επιμέλεια στην απεικόνιση και διαχείριση κινδύνων των επιχειρήσεων στον τομέα της εταιρικής ασφάλειας.

Δραστηριότητες Οικονομικών Ερευνών και Χρηματοοικονομική Εγκληματολογία

Η απάτη είναι ένας τομέας που παραβλέπεται στους περισσότερους οργανισμούς. Ένα τυπικό σχέδιο απάτης μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια και τα περισσότερα ανακαλύπτονται τυχαία. Οι απτές απώλειες είναι συχνά πολύ υψηλές. Ωστόσο, μπορεί σίγουρα να υπάρχουν άυλα ζητήματα που εμφανίζονται όταν αποκαλύπτεται η απάτη. Για παράδειγμα, διώκεται ο δράστης; Το φυσικό κόστος της δίωξης ή η πιθανή δημοσιότητα που μπορεί να προέλθει από αυτήν θα είναι πιο δαπανηρή για την επιχείρηση από την ίδια την κλοπή;

Αποκαλύψτε την απάτη με ένα εξειδικευμένο εγκληματολογικό οικονομικό γραφείο ερευνών

Η χρηματοοικονομική εγκληματολογία / εγκληματολογική λογιστική (αναφέρεται επίσης ως λογιστική έρευνας ). Είναι η εξέταση και αξιολόγηση των οικονομικών πληροφοριών μιας εταιρείας ή ενός ατόμου για νομική χρήση. Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για τη δίωξη αξιώσεων διαφθοράς, υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων, απάτης οικονομικών καταστάσεων ή άλλων κακόβουλων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Εν ολίγοις, η χρηματοοικονομική εγκληματολογία και η εγκληματολογική λογιστική βοηθά να αποκαλυφθούν κοινά κόλπα (modus operandi, modus vivendi) που συχνά χρησιμοποιούνται από επιτήδιους  διαχειριστές ή χειριστές οικονομικών στοιχείων και αποφάσεων για να κάνουν τις επιχειρήσεις να φαίνονται καλύτερες από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Η διαφορά μας από άλλα γραφεία: Εμπειρογνώμονες, Εγκληματολόγοι/Λογιστές Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εγκληματολογία και στη Διεθνή Χρηματοοικονομική που βασίζομαστε σε διαδικασίες. Δεν είμαστε απλά η απάντηση στην αναζήτηση λογιστής Αθήνα. Προσφέρουμε υπηρεσίες που καλύπτουν και τον πιο απαιτητικό επιχειρηματία.

Είμαστε εξοπλισμένοι και με την ειδικότητα του εγκληματολόγου, MSc. (Hons) in Criminology – για να χειριστούμε – τους πιο περίπλοκους εγκληματολογικούς λογιστικούς ελέγχους. Αντλώντας από τη βαθιά πείρα μας και τη δοκιμασμένη και αληθινή λογιστική διαδικασία διερεύνησης που περιγράφεται παρακάτω, θα βοηθήσουμε να αποκαλυφθεί οποιαδήποτε παράνομη οικονομική δραστηριότητα, την οποία θα τη συντάξουμε σε μια κατανοητή αναφορά και θα ορίσουμε να δημιουργήθεί ένα σύστημα πρόληψης για να αποθαρρύνει μελλοντικές απόπειρες απάτης.

Ακολουθεί μια πιο εμπεριστατωμένη ματιά σε αυτή τη διαδικασία:

Σχεδιασμός ως Λογιστές Οικονομολόγοι – Το γραφείο μας είναι ειδικό στο σχεδιασμό μιας έρευνας. Θα μάθουμε και θα προσδιορίσουμε το είδος της απάτης, πόσο καιρό είναι στην πράξη, πώς αποκρύπτεται και το μέγεθος της οικονομικής ζημίας.

Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων – Είμαστε ειδικευμένοι στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων δοκιμών για τον εντοπισμό αδυναμιών της διαδικασίας -διενεργούμε -αναλυτικές διαδικασίες για τη σύγκριση των τάσεων με την πάροδο του χρόνου και εφαρμόζουμε τεχνικές με τη βοήθεια υπολογιστή για τον προσδιορισμό του χρόνου και της τοποθεσίας των σχετικών λεπτομερειών, ενώ παράλληλα λαμβάνουμε και συνεντεύξεις από υπαλλήλους.

Αναφορές – Θα συγκεντρώσουμε όλα όσα βρούμε σε μια συνοπτική, κατανοητή αναφορά που περιλαμβάνει μια περίληψη των αποδεικτικών στοιχείων και το ποσό της ζημίας που υπέστη η επιχείρησή σας. Στην έκθεση θα συζητηθεί επίσης ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκε το σύστημα απάτης και ποιοι εσωτερικοί έλεγχοι, εάν υπήρχαν, καταστρατηγήθηκαν. Θα παρέχουμε ακόμη και συμβουλές για το πώς να αποτρέψετε την επανεμφάνιση της απάτης.

Υποστήριξη διαφορών – Εδώ είναι χρήσιμη η εμπειρία. Εάν είναι απαραίτητο, ο εγκληματολόγος μας θα παρουσιάσει με σαφήνεια και επαγγελματισμό τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν.

Μερικά στοιχεία για την απάτη:

Οι επί μακρόν εργαζόμενοι και στελέχη σύμφωνα με την βιβλιογραφία κάνουν τις περισσότερες απάτες. Είναι πιο πιθανό να έχουν την εμπιστοσύνη σας και  την πρόσβαση στα οικονομικά αρχεία. Η απάτη μπορεί να έχει πολλές μορφές. Η απομάκρυνση μετρητών, η κλοπή αποθεμάτων, η εκτροπή επιταγών, οι ηλεκτρονικές μεταφορές κεφαλαίων, η παραποίηση οικονομικών καταστάσεων είναι κοινά παραδείγματα. Ο οικονομικός έλεγχος δεν διασφαλίζει την απουσία απάτης. Ο κύριος σκοπός του οικονομικού ελέγχου είναι να διασφαλίσει ότι οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται δίκαια.

Επιπλέον, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η συνέχεια του προσωπικού -ένα πλεονέκτημα -που συχνά παραβλέπεται από τις εταιρείες- για τους πελάτες με επαναλαμβανόμενους ελέγχους. Διατηρώντας προσωπικό σε κάθε λογαριασμό, οι πελάτες μας εξαρτώνται από μια αφοσιωμένη ομάδα ελέγχου με βαθύτερη, πληρέστερη κατανόηση του λογαριασμού, καθώς και πιο ρευστή και συνεπή εξυπηρέτηση. Όπου άλλες μεγαλύτερες εταιρείες πρέπει να εκπαιδεύουν εκ νέου και να εισάγουν νέο προσωπικό στους πελάτες κάθε χρόνο, προσπαθούμε να διατηρήσουμε μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης το ίδιο προσωπικό για να αποφύγουμε περιττά σημεία συμφόρησης και να παρέχουμε ανώτερη εξυπηρέτηση πελατών.

Διαδικασίες Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων:

 • Παρατηρήσεις αποθεμάτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων.
 • Επαλήθευση συναλλαγών με τρίτους.
 • Έλεγχος εσόδων και εξόδων.
 • Αναζήτηση μη καταγεγραμμένων υποχρεώσεων.

Με την συνεργασία μαζί μας, μπορείτε επίσης να περιμένετε:

 • Τουλάχιστον ένας διαχειριστής συνεργάτης που επιβλέπει τον λογαριασμό σας.
 • Δωρεάν συνεχής επικοινωνία για τη διευκόλυνση της συμμετοχής και της αποτελεσματικότητας.
 • Διαφανείς και προκαταβολικές χρεώσεις για τον περιορισμό των αιφνιδιαστικών χρεώσεων.
 • Διαθέσιμα αποτελέσματα αξιολόγησης.
 • Επιστημονική κατάρτιση που ανταποδίδει τακτικά.
 • Έμφαση στην τεχνολογία και τους ελέγχους για την αύξηση της αποτελεσματικότητας.
 • Ακλόνητη Δέσμευση στην Ποιότητα.

Εσωτερικοί Έλεγχοι

Είναι η οικονομική αναφορά της εταιρείας σας χωρίς σφάλματα;

Διασφαλίζεται μέσω της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων η ελαχιστοποίηση του κινδύνου;

Αυτά είναι σημαντικά ερωτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο για τους μικρούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και για τις εισηγμένες εταιρείες.  Οι εσωτερικοί έλεγχοι  είναι πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζουν οι εταιρείες για να διασφαλίζουν τη συνεχή αξιοπιστία των λογιστικών συστημάτων και διαδικασιών τους. Αν και κανένα πρακτικό σύστημα δεν μπορεί να διασφαλίσει 100% οικονομικές αναφορές χωρίς σφάλματα και κινδύνους, ο εσωτερικός έλεγχος του της εταιρείας σας από ειδικούς λογιστές οικονομολόγους θα βοηθήσει στην αποκάλυψη τυχόν προβλημάτων με τη διαδικασία αναφοράς και θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη συμμόρφωσης με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.

Απαιτούνται εσωτερικοί έλεγχοι;

Για μη κερδοσκοπικές και ιδιωτικές οντότητες, ο έλεγχος των εσωτερικών ελέγχων μιας εταιρείας είναι κρίσιμος για τον εντοπισμό και την ελαχιστοποίηση της σπατάλης, της κατάχρησης και ακόμη και της απάτης. Για τις εισηγμένες εταιρείες, είναι υποχρεωτικός και οι κανονισμοί απαιτούν στην πραγματικότητα έναν βαθύτερο έλεγχο των εσωτερικών ελέγχων της εταιρείας.

Ένας εσωτερικός ελέγχος είναι πρωταρχικής σημασίας για τη δημιουργία έγκαιρων και ακριβών οικονομικών πληροφοριών, οι οποίες με τη σειρά τους:

Βοηθούν στον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης.

Βοηθούν και ενισχύουν τη διοίκηση να εκπληρώσει τις ευθύνες της για την παροχή οικονομικών αναφορών.

Βοηθούν να διασφαλιστεί ότι η επιχείρηση παραμένει ένας ακμάζων, ζωτικής σημασίας οργανισμός για τα επόμενα χρόνια

Κερδίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών

Έτσι, αν και δεν απαιτούνται πάντα, για προφανείς λόγους συνιστάται ανεπιφύλακτα οι επιχειρήσεις να υποβάλλονται σε ενδελεχή διαδικασία εσωτερικού ελέγχου.

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Οι ακριβείς και αξιόπιστοι εσωτερικοί έλεγχοι —είτε για τις οικονομικές καταστάσεις, τα προγράμματα παροχών εργαζομένων  ή την εγκληματολογική λογιστική— αποτελούν κεντρικό μέρος της επιχειρηματικής ακεραιότητας. Επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων, την ποιότητα της εσωτερικής λήψης αποφάσεων, καθώς και την εμπιστοσύνη των επιχειρηματικών εταίρων, των επενδυτών και των χορηγών.

Τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου απαιτούν από τους ελεγκτές να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση της ελεγχόμενης οντότητας και  του περιβάλλοντος της. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει επίσης να διενεργούν αυστηρή αξιολόγηση των κινδύνων. Επιπλέον, αναμένεται να βελτιώσουν τη σύνδεση μεταξύ των εκτιμώμενων κινδύνων και της φύσης, του χρόνου και της έκτασης των ελεγκτικών διαδικασιών που εκτελούνται. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις που αναζητούν εσωτερικό ελεγκτή πρέπει να διασφαλίζουν ότι η εταιρεία γνωρίζει καλά τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου. Οι λογιστές οικονομολόγοι της Tax Web Services, είναι δίπλα σας με αμεσότητα.

Στον Εσωτερικό έλεγχο Παρέχουμε:

Αξιόπιστη τεχνογνωσία. Γνωρίζουμε πώς να διενεργούμε ενδελεχή έλεγχο, διότι το έργο μας υποστηρίζεται από χρόνια εξειδικευμένης γνώσης.

Περισσότερος χρόνος επί τόπου. Προσπαθούμε να γνωρίζουμε την επιχείρησή σας διαρκώς με περισσότερο ποιοτικό χρόνο επιτόπου. Αυτό βοηθά στη διασφάλιση της διαφάνειας, καθώς και έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης τυχόν ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν. Για να ελαχιστοποιήσουμε την αναστάτωση, παρέχουμε λεπτομερείς συναντήσεις προσχεδιασμού και λίστες ελέγχου δέσμευσης για να σας βοηθήσουμε να προετοιμάσετε εσάς και το προσωπικό σας.

Ανοιχτή επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι βασικό στοιχείο στη διαδικασία ελέγχου μας. Ενθαρρύνουμε την προληπτική επικοινωνία με τους πελάτες μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε έναν ομαλό, χωρίς προβλήματα έλεγχο. Εκτός από το να σας κρατάμε ενήμερους για την πρόοδό των ενεργειών μας, είμαστε πάντα διαθέσιμοι να σας εκπαιδεύσουμε σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας και χρήσης των οικονομικών πληροφοριών που παρέχουμε.

Περισσότερα χέρια σε κάθε λογαριασμό. Εκτός από τη δική σας αφοσιωμένη ομάδα έμπειρων, προσανατολισμένων στην ακρίβεια ελεγκτών, κάθε λογαριασμός εποπτεύεται από μας, διασφαλίζοντας τη μέγιστη προσοχή και ακρίβεια.

Λογιστικές Υπηρεσίες – Λογιστές Οικονομολόγοι

Οι ακριβείς και έγκαιρες οικονομικές πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία κάθε επιχείρησης. Βοηθά στη διαχείριση των ταμειακών ροών και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των αποφάσεων τιμολόγησης, του κόστους, τη δημιουργία προϋπολογισμών και τη διαχείριση πόρων. Εάν η εταιρεία σας δεν διαθέτει ένα αποτελεσματικό λογιστικό σύστημα που να είναι εύκολο στη χρήση και να παρέχει πληροφορίες που απαιτούνται για την ανάλυση των λειτουργιών, τώρα είναι η ώρα να εγκαταστήσετε ένα αξιόπιστο σύστημα λογιστικών πληροφοριών.

Η διαφορά μας ως Λογιστές Οικονομολόγοι:

Η εμπειρία μας σε θέματα τήρησης βιβλίων και λογιστικής απολαμβάνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι άλλων ομοειειδών επιχειρήσεων που παρέχουν λογιστικές υπηρεσίες.

Να είστε βέβαιοι ότι θα βοηθήσουμε αποτελεσματικά στη μεγιστοποίηση των κερδών, στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων απάτης και θα διασφαλίσουμε ότι έχετε τις κατάλληλες πληροφορίες για τους προϋπολογισμούς και τις προβλέψεις. Και όλα αυτά μέσα έναν προϋπολογισμό και ένα χρονοδιάγραμμα που έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Το λογιστικό μας γραφείο είναι δίπλα σας καθημερινά.

Οι λογιστικές μας υπηρεσίες

Θα παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες για εσάς κάθε μήνα:

Είτε ο οργανισμός σας χρειάζεται συνεπή λογιστική υποστήριξη είτε μηνιαία οικονομική αναφορά και ανάλυση, ως πιστοποιημένο οικονομολογικό γραφείο / λογιστικό γραφείο Α΄ Τάξης μπορούμε να υποστηρίξουμε τον οργανισμό σας με εργασίες, διασφαλίζοντας ότι τα αρχεία σας διατηρούνται οργανωμένα και ακριβή.

Υπηρεσίες Σε Εξωτερικούς Συνεργάτες

Κάποια στιγμή στη διάρκεια ζωής μιας αναπτυσσόμενης εταιρείας πρέπει να ληφθεί μια κρίσιμη απόφαση: αν θα πρέπει να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες ορισμένες —ή όλες— από τις οικονομικές και λογιστικές εργασίες της. Ανεξάρτητα από την απόφαση, τα κεντρικά ζητήματα πρέπει να είναι η ακρίβεια, η αξιοπιστία, η αντικειμενικότητα και η ικανότητα λήψης τεκμηριωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Το κόστος έχει επίσης σημασία – αλλά είναι γενικά λιγότερο δαπανηρή η εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών από ό,τι η πληρωμή ενός εσωτερικού υπαλλήλου (λογιστή) πλήρους απασχόλησης με παροχές. Σε πολλές περιπτώσεις, η εξωτερική ανάθεση είναι η καλύτερη επιλογή.

Η διαφορά μας:

Ως γραφείο με περισσότερα των 27 ετών, μπορείτε να περιμένετε υψηλότερο επίπεδο τεχνογνωσίας λόγω της εμπειρία μας. Είναι αυτονόητο ότι η φήμη μας βασίζεται στη δουλειά που κάνουμε, επομένως δίνουμε έμφαση σε υπηρεσίες που θα φέρουν ακρίβεια, αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και απλότητα, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε πιο ενημερωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις και να ανακατευθύνετε πολύτιμους πόρους στην υποστήριξη βασικών επιχειρηματικών λειτουργιών που παράγουν έσοδα.

Εξωτερικές Λογιστικές Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας ως Λογιστές Οικονομολόγοι περιλαμβάνουν:

 • Συμφωνία των λογιστικών σας βιβλίων με τα ηλεκτρονικά βιβλία (MyData).
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Διαχείριση ταμειακών ροών.
 • Οικονομικές καταστάσεις: προσαρμοσμένες οικονομικές αναφορές.
 • Προϋπολογισμός και πρόβλεψη.
 • Πολιτικές και διαδικασίες.
 • Συγκριτική αξιολόγηση του κλάδου, προτάσεις χρηματοδότησης, ανάλυση δεδομένων, πίνακες ελέγχου, οικονομικός σχεδιασμός, παροχή συμβουλών κ.ά.

Αναφορές & Πίνακες ελέγχου

Αυξήστε την απόδοση της επιχείρησης και λάβετε καλύτερες αποφάσεις με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα δράσης και προσαρμοσμένες οικονομικές και λειτουργικές πληροφορίες.

Αποκτήστε πρόσβαση στις δυνατότητες λογιστικής και χρηματοοικονομικής αναφοράς και ανάλυσης για να δημιουργήσετε, να σχεδιάσετε, να ορίσετε και να μετρήσετε επιχειρηματικές μετρήσεις και απόδοση.

Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων

Μια οικονομική κατάσταση είναι μια εικόνα της οικονομικής κατάστασης μιας εταιρείας για μια δεδομένη χρονική περίοδο. Οι καταστάσεις παρέχουν μια συλλογή δεδομένων σχετικά με την οικονομική απόδοση μιας εταιρείας, τις τρέχουσες συνθήκες και τις ταμειακές ροές της. Ως εκ τούτου, συνήθως περιλαμβάνουν:

Ισολογισμοί – μια λίστα με τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και την ιδιοκτησία της εταιρείας.

Κατάσταση αποτελεσμάτων – απολογισμός της λειτουργικής απόδοσης της εταιρείας.

Κατάσταση ταμειακών ροών – απαριθμεί τις διάφορες αλλαγές στο λογαριασμό ταμειακών ροών κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Συμβιβάζει επίσης το καθαρό εισόδημα ή τη ζημία με τις μεταβολές των μετρητών.

Επεξηγηματικές σημειώσεις – παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με διάφορα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων, όπως χρησιμοποιούμενες μεθόδους απογραφής, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ίδια κεφάλαια.

Η διαφορά μας:

Όλες οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται από το γραφείο μας είναι σύμφωνες με τις Γενικές Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (ΕΛΠ).

Από μια απλή αίτηση επιχειρηματικού δανείου έως μια περίπλοκη οικονομική έκθεση πριν από την πώληση ή τη συγχώνευση, το γραφείο μας μπορεί να σας βοηθήσει να συγκεντρώσετε τις απαραίτητες δηλώσεις που χρειάζεστε γρήγορα και αποτελεσματικά.

Γιατί είναι σημαντική η ακριβής προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων;

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων είναι το πιο σημαντικό βήμα στη λογιστική γιατί αντιπροσωπεύει τον σκοπό της χρηματοοικονομικής λογιστικής.

Γι ‘αυτό το λόγο:

Σας λένε την απόδοση και την αξία της εταιρείας σας.

Είναι αυτά που χρησιμοποιούν οι άλλοι για να μετρήσουν την εταιρεία σας.

Οι οικονομικές καταστάσεις και άλλα εργαλεία σάς βοηθούν να διαχειρίζεστε την εταιρεία σας όταν δεν μπορείτε πλέον να ασχολείστε με όλες τις λεπτομέρειες.

Οι έγκαιρες, ακριβείς και κατανοητές οικονομικές καταστάσεις είναι απαραίτητες για να μετρήσετε την καλή απόδοση της επιχείρησής σας και να αξιολογήσετε την ισχύ της οικονομικής της θέσης. Αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο παίρνετε σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Πιστοποιημένες Υπηρεσίες Λογιστικής

Η επιχείρησή σας ανταποκρίνεται στους οικονομικούς της στόχους;

Για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων χρειάζονται πρόσβαση σε ακριβή χρηματοοικονομική ανάλυση. Ένα υγιές σύστημα λογιστικής είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζεται αυτή η ανάλυση. Χωρίς τη σωστή τήρηση λογιστικών αρχείων (δηλαδή, αγορές, πωλήσεις, κέρδη, εισπράξεις και πληρωμές), δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε με ακρίβεια πόσα χρήματα βγάζετε, πόσα ξοδέψατε και, τελικά, ποια είναι τα κέρδη σας.

Η διαφορά μας: Απλή και κατανοητή λογιστική απεικόνιση και ανάλυση

Η επιλογή του κατάλληλου λογιστή είναι ένα ουσιαστικό βήμα για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της οικονομικής ευημερίας της επιχείρησής σας. Η εμπειρία, η διαφάνεια και η υπευθυνότητα είναι πρωταρχικής σημασίας.

Υποστηρίζουμε ως ως Λογιστές Οικονομολόγοι πάνω από 27 χρόνια τεχνογνωσίας στη λογιστική (υπάρχουμε από το 1995. Έχουμε εμπειρία σε πολλούς κλάδους και ξέρουμε πώς να διατηρούμαι τα βιβλία απλά και κατανοητά για τους πελάτες μας.

Πιστοποιημένες υπηρεσίες τήρησης βιβλίων που παρέχουμε:

Θα ρυθμίσουμε την επιχείρησή σας για επιτυχία διορθώνοντας υπολογιστικά λάθη και ειδοποιώντας σας για προβλήματα με τη μεθοδολογία τήρησης αρχείων κατά την εκτέλεση βασικών εργασιών όπως:

 • Υποστήριξη εσωτερικών λογιστών και επίβλεψη του λογιστηρίου σας.
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων.
 • Συμφωνίες λογαριασμών, ΦΠΑ και λοιπών φόρων.
 • Επιλογή, λογιστικού συστήματος.
 • Προσαρμογή και Κλείσιμο Εγγραφών Γενικής Λογιστικής τέλους χρήσης.
 • Ελέγχος για την προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και αναφορών
 • Προετοιμασία δήλωσης μισθοδοσίας & δήλωση φόρου εισοδήματος.
 • Βοήθεια στις Τραπεζικές Σχέσεις.
 • Ταμειακές ροές, Προϋπολογισμοί & Προβλέψεις.
 • Καταγραφή αποθέματος.
 • Καταγραφή αποσβέσεων περιουσιακού στοιχείου.
 • Επιστροφές Προσωπικών Περιουσιών.
 • Υποστήριξη Αναφορών Διαχείρισης και φορολογικός σχεδιασμός.
 • Συμβουλευτική Στρατηγικής Διαχείρισης.
 • Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση λογιστικού σχεδίου.
 • Συνεχείς συμβουλές και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Φορολογικές Υπηρεσίες – Λογιστές Οικονομολόγοι

Δεν είναι μυστικό ότι ο φορολογικός κώδικας μπορεί να είναι περίπλοκος και μη απόλυτα κατανοητός. Ως πιστοποιημένο γραφείο οικονομολογικών και λογιστικών υπηρεσιών γνωρίζουμε και κατανοούμε πολύ καλά αυτή την περιπλοκότητα του συστήματος.

Για αυτόν τον λόγο, οι επιχειρήσεις έχουν όλες αυτές οι σκέψεις που είναι περίπλοκα συνυφασμένες και πρέπει ο φορολογικός σχεδιασμός και προγραμματισμός και τυχόν λοιπές διεργασίες να σχεδιάζονται προσεκτικά, να αναφέρονται και να επανεξετάζονται συχνά. Μάθετε περισσότερα για τον φορολογικό έλεγχο.

Η διαφορά μας:

Ενημερωμένοι φορολογικοί λογιστές που ερευνούν την φορολογική νομοθεσία βαθύτερα

Οι υπηρεσίες φορολογικής προετοιμασίας και φορολογικού σχεδιασμού που διαθέτουμε θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα σχέδιο προσαρμοσμένο στην οικονομική και προσωπική σας κατάσταση. Βασίζουμε τα σχέδιά μας σε δύο σημαντικούς παράγοντες: τις ανάγκες σας σήμερα και τους στόχους σας για το αύριο.

Πώς το κάνουμε αυτό;

Περισσότερος χρόνος επί τόπου. Γνωρίζουμε την επιχείρησή σας διαρκώς με περισσότερο ποιοτικό χρόνο επιτόπου. Αυτό όχι μόνο μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τις περιπλοκές της επιχείρησής σας, αλλά ενισχύει τη διαφάνεια και την επικοινωνία – δύο πολύ σημαντικές πτυχές της φορολογικής προετοιμασίας.

Άρτια φορολογική γνώση. Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μπορεί να μην γνωρίζουν τις «κρυφές» εκπτώσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις που δικαιούνται νόμιμα. Ευτυχώς, παρακολουθούμε στενά το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο της φορολογικής νομοθεσίας.

Επίβλεψη Διευθύνοντος Συνεργάτη. Είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι κάθε φορολογική προετοιμασία που εκτελούμε εποπτεύεται και επισκοπείται επιμελώς, ώστε να είστε βέβαιοι ότι οι φόροι σας θα προετοιμαστούν με τη μέγιστη προσοχή.

Εκμεταλλευόμενοι αυτά τα πλεονεκτήματα, μπορούμε να εκτελούμε επιδέξια μια πληθώρα υπηρεσιών φορολογικής προετοιμασίας για σχεδόν κάθε τύπο οργανισμού. Μπορούμε να παρέχουμε τις φορολογικές υπηρεσίες που χρειάζεστε. Οι φόροι σας είναι η ειδικότητά μας.

Ατομικές Φορολογικές Υπηρεσίες

Η προετοιμασία της δικής σας φορολογικής δήλωσης μπορεί να είναι φθηνή τη στιγμή της προετοιμασίας, αλλά μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε μια από τις πιο ακριβές αποφάσεις που παίρνετε. Οι φορολογικές Υπηρεσίες τιμωρούν τα λάθη και τις παραλείψεις. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η μη γνώση της φορολογικής νομοθεσίας δεν σας απαλλάσσει από αυτές τις κυρώσεις και η απουσία κρυφών εκπτώσεων, πιστώσεων ή άλλων φορολογικών πλεονεκτημάτων μπορεί να είναι ακόμη πιο δαπανηρή από την τιμωρία για λάθη.

Τώρα εξετάστε το κόστος ενός φορολογικού ελέγχου με πρόσθετους φόρους, πρόστιμα και επιτόκια επιπλέον του κόστους μιας κακώς προετοιμασμένης φορολογικής δήλωσης και μπορείτε να αρχίσετε να βλέπετε πόσο ακριβό μπορεί να γίνει.

Η διαφορά μας:

Το να έχετε έναν ειδικό να χειρίζεται την ατομική σας φορολογική προετοιμασία και φορολογική δήλωση είναι συχνά η καλύτερη —και λιγότερο δαπανηρή— λύση. Το φορολογικό μας γραφείο διαθέτει χρόνια γνώσης και εμπειρίας στην δημιουργία ορθών φορολογικών δηλώσεων σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία.

Οι Ατομικές Φορολογικές Υπηρεσίες μας ως Λογιστές Οικονομολόγοι περιλαμβάνουν:

Φορολογικές Δηλώσεις φυσικών προσώπων (συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων εξωτερικού). Δείτε περισσότερα για τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

Φορολογικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων – Λογιστές Οικονομολόγοι

Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική. Από το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρει, μέχρι τη διοίκηση και τους ανθρώπους που την κάνουν εξαιρετική. Ακριβώς όσο μοναδική είναι κάθε επιχείρηση, άλλο τόσο είναι και οι εκτιμήσεις του φόρου εισοδήματος από τις επιχειρήσεις. Για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας, γνωρίζουμε τους πελάτες μας.

Στην πραγματικότητα, πολλοί από τους επιχειρηματικούς πελάτες μας είναι μαζί μας για πολλά χρόνια. Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή των υπηρεσιών που χρειάζεστε για να σας επιτρέψουμε να συνεχίσετε να επικεντρώνετε τις προσπάθειές σας για να βελτιώσετε την επιχείρησή σας.

Στις γνώσεις μας περιλαμβάνονται επιχειρήσεις σχεδόν από όλους τους κλάδους:

 • Εμπορικές
 • Παροχής Υπηρεσιών Επιτηδευματιών που προσφέρουν υπηρεσίες
 • Ελευθέρων Επαγγελματιών (Δικηγόρων, Ιατρών, Μηχανικών κ.ά).
 • Εμποροβιομηχανικές
 • Βιοτεχνικές
 • Ακίνητα
 • Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Και πολλά άλλα…

Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή των υπηρεσιών που χρειάζεστε για να σας επιτρέψουμε να συνεχίσετε να επικεντρώνετε τις καλύτερες προσπάθειές σας για να βελτιώσετε την επιχείρησή σας.

Η διαφορά μας:

Δεν είστε απλώς ένας ακόμη πελάτης στο γραφείο μας. Κατά τη διάρκεια των 27+ ετών ανάπτυξής μας, είμαστε περήφανοι που διατηρούμε μια μικρή σταθερή νοοτροπία. Θα γνωρίσουμε εσάς, την εταιρεία σας και τις δραστηριότητές της για να προωθήσουμε μια ισχυρή συνεργασία που μας επιτρέπει να αξιολογούμε επιχειρηματικές καταστάσεις που έχουν θετικές (και ίσως ακόμη και αρνητικές) φορολογικές επιπτώσεις πριν να είναι πολύ αργά.

Άλλα γραφεία οικονομολογικών και λογιστικών υπηρεσιών (λογιστικά γραφεία) που αποτυγχάνουν να εμπλακούν με τους πελάτες τους καταλήγουν να παρέχουν ελλιπείς υπηρεσίες προετοιμασίας φορολογικών δηλώσεων, αποτυγχάνοντας να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στους πελάτες τους.

Οικοδομούμε δεσμούς με πελάτες δουλεύοντας από κοινού με το προσωπικό του γραφείου σας με στόχο την πλήρη κατανόηση της επιχείρησής σας, ώστε να μπορούμε να σκάψουμε βαθύτερα και να αποκαλύψουμε κρυφές εκπτώσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις που ενδέχεται να απωλεσθούν.

Με τα χιλιόμετρα φορολογικού κώδικα που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις που υπάρχει σήμερα, ένα από τα πιο ακριβά λάθη που μπορεί να κάνει μια επιχείρηση είναι να μην γνωρίζει καν με ποιους φορολογικούς κανόνες πρέπει να συμμορφώνεται.

Σκοπός του φορολογικού και λογιστικού γραφείου μας είναι να σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με κάθε φορολογικό νόμο και με αυτόν τον τρόπο να πληρώσετε όσο το δυνατόν λιγότερα, πάντα με νόμιμο τρόπο.

Φορολογικοί Έλεγχοι από ειδικούς Οικονομολόγος Λογιστές Εγκληματολόγους

Οι περισσότεροι άνθρωποι καταθέτουν τους φόρους τους, λαμβάνουν επιστροφή χρημάτων (ή πληρώνουν το οφειλόμενο υπόλοιπό τους) και πιστεύουν ότι εκεί τελειώνει η υποχρέωσή τους προς το κράτος. Δυστυχώς, συχνά δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Η λήψη ειδοποίησης από την Υπηρεσία Φορολογικού Ελέγχου ή την υπηρεσία σχετικά με αλλαγές στη φορολογική σας δήλωση, ασυμφωνίες στις πληροφορίες που διαθέτει η φορολογική αρχή και έχουν στο αρχείο ή ακόμα χειρότερα, έναν φορολογικό έλεγχο, μπορεί να είναι τρομακτικό για τους περισσότερους ανθρώπους. Έχουμε βοηθήσει πολλούς πελάτες να πλοηγηθούν σε αυτά τα ζητήματα.

Η διαφορά μας:

Από απλές υπηρεσίες, όπως απαντήσεις σε ειδοποιήσεις, έως έρευνα και παρουσίαση φορολογικής θέσης, μέχρι ολοκληρωμένη ελεγκτική εκπροσώπηση, είμαστε εδώ ως Λογιστές Οικονομολόγοι για να σας βοηθήσουμε να κάνετε τη διαδικασία συναλλαγής με τις φορολογικές αρχές λίγο πιο εύκολη για εσάς. Η προηγούμενη εμπειρία και οι γνώσεις μας στην αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων μπορεί συχνά να σημαίνουν λιγότερες αλλαγές στην επιστροφή σας, εξοικονομώντας χρήματα από φόρους, χρόνο και άγχος.

Η επίλυση φορολογικών ειδοποιήσεων είναι απλώς ένα άλλο κομμάτι των ευρύτερων υπηρεσιών φορολογικού ελέγχου που μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Ακίνητα, Δωρεές, Γονικές Παροχές, Μεταβιβάσεις Ακίνητης Περιουσίας

Ο σωστός προγραμματισμός για το μέλλον σας θα πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη τις φορολογικές επιπτώσεις των σημαντικών επιλογών της ζωής, καθώς μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά το νομισματικό σας αποτέλεσμα. Οι λογιστές οικονομολόγοι της Tax Web Services είναι σε ετοιμότητα για κάθε πρόκληση.

Προκειμένου να προγραμματιστεί σωστά για εσάς και τους κληρονόμους σας, χρησιμοποιούνται συχνά μεταβιβάσεις ακινήτων και συνετή φορολογική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αυτές οι ενέργειες και οντότητες όχι μόνο απαιτούν συνήθως τη συμμετοχή συμβολαιογράφου, δικηγόρου, αλλά και την προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων δηλώσεων ακίνητης περιουσίας, ΕΝΦΙΑ κ.λ.π. Δυστυχώς, η ακατάλληλη προετοιμασία αυτών των δηλώσεων μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε υψηλούς φορολογικούς συντελεστές και φορολόγηση και ενδεχομένως να καταστρέψει όλο τον ζωτικό φορολογικό σχεδιασμό που είχε γίνει.

Ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, ο θάνατος μπορεί να σημαίνει ένα ακόμη επίπεδο φορολογίας. Οι δηλώσεις φόρου ακίνητης περιουσίας μπορεί να είναι πολύ περίπλοκες και μια περιουσία με κακή διαχείριση μπορεί να σας αφήσει με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές και φορολογική επιβάρυνση. Προσθέστε σε αυτά τα πιθανά ζητήματα δικαστικών διαφορών που μπορεί να προκύψουν με μια εσφαλμένα υποβληθείσα δήλωση φόρου περιουσίας, και γίνεται σαφές πόσο γρήγορα το κόστος μπορεί να γίνει συντριπτικό.

Η διαφορά μας:

Χωρίς έναν ενημερωμένο, έμπειρο φορολογικό υπεύθυνο, οι φόροι δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων και περιουσίας μπορεί να σημαίνουν περισσότερο φόρο στην εφαρμογή φορολογικού σχεδιασμού. Ωστόσο, με την κατάλληλη προετοιμασία, μια καλά σχεδιασμένη περιουσία ζωής μπορεί να αποφύγει τη μεγαλύτερη φορολογία. Το φορολογικό μας τμήμα είναι γνώστες των δηλώσεων φόρου δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων, καθώς και όλων των τύπων φορολογικών δηλώσεων ακίνητης περιουσίας.

Υπηρεσίες Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Φυσικών Προσώπων

Η τήρηση αρχείων των δεδομένων μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολη σε συνδυασμό με την τήρηση στοιχείων σε πολλά διαφορετικά αρχεία. Επίσης δε θέλετε να χάσετε τις φορολογικές ελαφρύνσεις που είναι διαθέσιμες με τη σωστή ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων. Οι λογιστές οικονομολόγοι της Tax Web Services είναι άμεσα δίπλα σας για να αναλύσουν και εμβαθύνουν στις δικές σας ανάγκες.

  You cannot copy content of this page

  Καλέστε μας