Λογιστικό Γραφείο Νέα Σμύρνη

Λογιστικό Γραφείο Νέα Σμύρνη. Οι επαγγελματίες λογιστικών υπηρεσιών τoυ γραφείου μας  παρέχουν στους πελάτες τους λογιστικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένων λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και οικονομικών αναλύσεων για την επιχείρησή σας. Το γραφείο μας δεσμεύεται για την αριστεία στην εξυπηρέτηση πελατών. Καθοδηγούμαστε από ένα σύνολο βασικών αξιών για να εξασφαλίσουμε μια θετική εμπειρία πελάτη. Διαθέτουμε τις διαπιστεύσεις και παρέχουμε την υποστήριξη, την αντικειμενικότητα και την τεχνογνωσία που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να επιτύχουν στο πλαίσιο ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού τοπίου.

Λογιστικό Γραφείο Νέα Σμύρνη – Οικονομολόγος Εγκληματολόγος

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα λογιστικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διάφορους κλάδους για να δώσουμε στους ιδιοκτήτες και τους διευθυντές επιχειρήσεων τη γνώση που χρειάζονται για να ευημερήσουν. Με περισσότερα από 28 χρόνια εμπειρίας στην εξυπηρέτηση εταιρειών παρέχουμε λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ατομικές επιχειρήσεις και οντότητες όλων των κατηγοριών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Μ.Κ.Ο., Α.Μ.Κ.Ε., Ατομικές κ.ά).

Πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τείνουν να δυσκολεύονται να διαχειριστούν και να οργανώσουν τα οικονομικά τους. Η λογιστική μπορεί να είναι ένα δύσκολο θέμα για πολλούς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Η κατανόηση του τι ακριβώς διαφοροποιεί κάθε λογιστική υπηρεσία μεταξύ τους και ποια είναι ιδανική για να καλύψει τις ανάγκες της μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Το γραφείο μας είναι πιστοποιημένο και προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία λογιστικών υπηρεσιών από την τήρηση βιβλίων έως τον εσωτερικό έλεγχο, ιδανικές για να βοηθήσουν στην επιτυχία της επιχείρησής σας. Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας για να διασφαλίσουμε ότι βρίσκονται σε καλά χέρια. Μας ενδιαφέρει το μέλλον και η σταθερότητα της εταιρείας σας.

Οι κύριες λογιστικές υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

  1. Τήρηση λογιστικών βιβλίων. Η τήρηση βιβλίων είναι η πιο βασική λογιστική υπηρεσία. Βοηθά την επιχείρησή σας να έχει όλα τα οικονομικά της στοιχεία σε τάξη. Οι λογιστές βοηθούν την εταιρεία σας να διατηρεί τα αρχεία των οικονομικών συναλλαγών με τάξη και ενημέρωση.
  2. Λογιστική Διαχείρισης. Η λογιστική διαχείρισης περιλαμβάνει την ανάλυση παρελθόντων και τρεχόντων δεδομένων για τη δημιουργία ενός πρακτικού και αποτελεσματικού επιχειρηματικού μοντέλου για τις μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησής σας. Αυτός ο τύπος λογιστικής υπηρεσίας συνδέεται περισσότερο με την πραγματική διοίκηση της εταιρείας. Μερικά παραδείγματα της διαδικασίας που εκτελούν οι λογιστές διαχείρισης είναι ο προϋπολογισμός, οι πωλήσεις, το κόστος παρακολούθησης και η οικονομική βοήθεια για λήψη αποφάσεων.
  3. Εσωτερικός Έλεγχος. Ο εσωτερικός έλεγχος συνίσταται στην παροχή ακριβών δεδομένων που θα αποτρέψουν την απάτη και τα οικονομικά λάθη κατά την εκτέλεση των οικονομικών καταστάσεων. Ουσιαστικά, οι εσωτερικοί ελεγκτές βοηθούν τις επιχειρήσεις να αποφύγουν οποιαδήποτε απάτη που μπορεί να καμουφλαριστεί στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι εσωτερικοί ελεγκτές αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιρετικά σημαντικά για την επιβίωση και την ανάπτυξη της εταιρείας. Οι εσωτερικοί ελεγκτές αξιολογούν όλα τα πιθανά οικονομικά σενάρια που μπορεί να πάνε στραβά με την επιχείρησή σας για να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να πετύχει.
  4. Φορολογική Λογιστική. Η Φορολογική Λογιστική είναι αυτονόητη. Εστιάζει στις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας. Οι φορολογικοί λογιστές βοηθούν τις εταιρείες να ελαχιστοποιήσουν ή να απαλλαγούν από τις πληρωμές φόρων, προετοιμάζοντας φορολογικά έγγραφα, όπως έλεγχος οικονομικών βιβλίων και υπολοίπων, οικονομικών αρχείων και προϋπολογισμών. Η συγκεκριμένη λογιστική υπηρεσία είναι από τις πιο ευαίσθητες γιατί μπορεί η επιχείρηση να έχει φορολογικές αλλά και νομικές συνέπειες. Η φορολογική λογιστική πρέπει να συμμορφώνεται με κάθε νομική διαδικασία και νόμο για τη μείωση κάθε κινδύνου. Είναι σημαντικό για μια εταιρεία να βασίζεται σε αδειούχο πιστοποιημένο φορολογικό λογιστή γιατί διασφαλίζει ότι τα φορολογικά οικονομικά της εταιρείας είναι σωστά και έτοιμα για τη φορολογική περίοδο.
  5. Λογιστική Μισθοδοσίας. Η λογιστική μισθοδοσίας συνίσταται στην προετοιμασία, δημιουργία και τήρηση όλων των εγγράφων μισθοδοσίας των εργαζομένων. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα όπως μισθούς, φόρους, παροχές και μπόνους που λαμβάνει κάθε εργαζόμενος. Η λογιστική μισθοδοσίας διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες ακολουθούν την εφαρμογή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και βοηθά τις εταιρείες να διασφαλίζουν την πληρωμή των εργαζομένων, τις ακριβείς φορολογικές δηλώσεις και τις συνεπείς αναφορές αρχείων. Κάτι που πρέπει σοβαρά να εκλαμβάνεται υπόψη είναι, ότι η λογιστική μισθοδοσίας είναι σημαντική για όλες τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Προγραμματίστε τη διαβούλευση σας μαζί μας και βοηθήστε την επιχείρησή σας να ευδοκιμήσει!

Εξυπηρετούμε με συνέπεια την περιοχή της Νέας Σμύρνης.

    You cannot copy content of this page

    Καλέστε μας