Λογιστικό Γραφείο Παλαιό Φάληρο

Λογιστικό Γραφείο Παλαιό Φάληρο. Το γραφείο μας εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα πελατών, από νεοφυείς επιχειρήσεις έως καθιερωμένες εταιρείες σχεδόν σε κάθε κλάδο και ιδιώτες. Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν λογιστική, φορολογία, εσωτερικό έλεγχο και συμβουλευτική επιχειρήσεων. Έχουμε 28 χρόνια συνδυασμένης φορολογικής και λογιστικής γνώσης και εμπειρίας.

Η φήμη μας και η διατήρηση των πελατών μας έχουν οικοδομηθεί στη γνώση, την εμπειρία, την ακεραιότητα, την αποτελεσματικότητα και την εξυπηρέτηση. Η ικανοποίηση και η επιτυχία των πελατών είναι, και θα είναι πάντα, κορυφαίες προτεραιότητες μας. Έχουμε καθιερώσει μια παράδοση για άριστη εξυπηρέτηση, βαθιά τεχνογνωσία και ένα περιβάλλον που θέλει να είναι μέρος του πελάτη. Αντιμετωπίζουμε κάθε πελάτη σαν να ήταν ο μοναδικός μας πελάτης, είτε είστε ιδιώτης, νεοσύστατη επιχείρηση ή καθιερωμένη επιχείρηση.

Το γραφείο μας διαθέτει άδεια ασκήσεως οικονομολογικών υπηρεσιών και λογιστικών υπηρεσιών Α΄τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Παρέχουμε υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της λογιστικής και του λογιστικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Λογιστικές Υπηρεσίες – Λογιστικό Γραφείο Παλαιό Φάληρο

Από τις νεοσύστατες επιχειρήσεις έως τις καθιερωμένες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις βασίζονται σε ακριβείς και διορατικές οικονομικές πληροφορίες προκειμένου να διατηρήσουν την κερδοφορία τους και να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες.

Οι λογιστικές υπηρεσίες μας σας κατευθύνουν πιο κοντά σε αυτούς τους στόχους με ακριβή τήρηση αρχείων και αναφορές, καθώς και υποστήριξη σε οικονομικά ζητήματα όπως η  σωστή ρύθμιση διαδικασίας του λογιστικού συστήματος, ο περιορισμός του κόστους και ο φορολογικός σχεδιασμός. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: Τήρηση λογιστικών βιβλίων (μηνιαία), Υποστήριξη λογιστικού συστήματος, Εσωτερικός έλεγχος, Επεξεργασία και έλεγχος μισθοδοσίας, Προϋπολογισμός και Πρόβλεψη ταμειακών ροών, Οικονομικές καταστάσεις, Φορολογικός προγραμματισμός, Επιχειρηματικές Συμβουλευτικές, Υπηρεσίες Τήρησης αρχείων, Οικονομικοί έλεγχοι, Στρατηγικές ανάπτυξης και ενίσχυσης της κερδοφορίας, Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση.

Παρέχουμε κρίσιμες οικονομικές και επιχειρηματικές συμβουλές, όταν τις χρειάζεστε, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Φορολογικός Προγραμματισμός

Καθοδηγούμε τους πελάτες μας σε ένα πλήρες φάσμα αποφάσεων φορολογικού σχεδιασμού και προετοιμασίας με στρατηγικές που ελαχιστοποιούν τη φορολογική σας υποχρέωση. Η τεχνογνωσία, η εμπειρία, η ανάλυση και η ενδελεχής έρευνά μας μάς επιτρέπουν να βελτιστοποιούμε τις οικονομικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην υπάρχουσα φορολογική νομοθεσία καθώς και στην πρόσφατα τροποποιημένη φορολογική νομοθεσία. Ο φόρος και ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός δεν αφορά τη φοροδιαφυγή, αλλά περισσότερο την πληρωμή φόρων με τρόπο που είναι πιο επωφελής για ένα άτομο ή μια επιχείρηση.

Φορολογική Δήλωση

Η προετοιμασία της δικής σας φορολογικής δήλωσης μπορεί να είναι μια περίπλοκη και μπερδεμένη διαδικασία. Παρέχουμε εξατομικευμένη εξυπηρέτηση πελατών, προσεκτικό σχεδιασμό και προετοιμασία και εξειδικευμένη επαγγελματική βοήθεια στον σχεδιασμό και την προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων.

Εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών

Η επαγγελματική εκπροσώπηση μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου και η εμπειρία μας με τις φορολογικές αρχές μάς επιτρέπει να παρέχουμε στους πελάτες μας υποστήριξη καθ΄ολη την διάρκεια του φορολογικού ελέγχου.

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας μας περιλαμβάνουν μηχανογραφημένη προετοιμασία μισθοδοσίας που ενσωματώνει κάθε πτυχή της διαδικασίας μισθοδοσίας και παρέχει γρήγορες, ακριβείς αναφορές.

Εξυπηρετούμε με συνέπεια την περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

    You cannot copy content of this page

    Καλέστε μας