Λογιστικό Γραφείο Ταύρος

Λογιστικό Γραφείο Ταύρος. Κάθε ιδιοκτήτης επιχείρησης γνωρίζει ότι η λογιστική παίζει ζωτικό ρόλο στη λειτουργία μιας ευημερούσας επιχείρησης. Ένας πιστοποιημένος λογιστής Α΄ Τάξης βοηθά στην παρακολούθηση των εσόδων και των δαπανών, διασφαλίζει ότι μια επιχείρηση συμμορφώνεται οικονομικά και παρέχει οικονομικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Αν και ορισμένοι μπορεί να βλέπουν τη λογιστική ως μια επώδυνη, αλλά αναπόφευκτη εμπειρία, δεν χρειάζεται να είναι. Στην πραγματικότητα, δεν πρέπει να είναι! Μια καλή συνεργασία λογιστή/επιχειρήσεων θα πρέπει να κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη, να σας παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες για να λάβετε πιο έξυπνες αποφάσεις και να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια πιο επιτυχημένη εταιρεία.

Αλλά ενώ ψάχνετε για μια εξωτερική ανάθεση λογιστικής υπηρεσίας, μπορείτε να αναρωτηθείτε: «Τι τύπο λογιστή χρειάζομαι για την επιχείρησή μου»; Δεδομένου ότι κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική, μια καλή λογιστική υπηρεσία προσφέρει διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών ανάλογα με τις επιχειρηματικές ανάγκες της.

Σε υψηλό επίπεδο, οι λογιστές μετρούν, επεξεργάζονται και κοινοποιούν οικονομικές πληροφορίες σχετικά με έναν οργανισμό και σε ορισμένες περιπτώσεις διασφαλίζουν ότι ένας οργανισμός συμμορφώνεται με τα κανονιστικά πρότυπα. Οι υπηρεσίες που εκτελούν μπορεί να κυμαίνονται από εσωτερικές λειτουργίες όπως η καταχώριση συναλλαγών, η συμφωνία λογαριασμών και η προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων έως λειτουργίες συμμόρφωσης όπως η προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων και η διενέργεια προληπτικού οικονομικού ελέγχου και ανάλυσης. Με λίγα λόγια, ο σκοπός της λογιστικής είναι να διασφαλίσει ότι οι οικονομικές λειτουργίες ενός οργανισμού παρακολουθούνται σωστά και ότι τα αποτελέσματα κοινοποιούνται με ακρίβεια στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ποιες υπηρεσίες παρέχουν τα λογιστικά γραφεία; Λογιστικό Γραφείο Ταύρος

Τώρα που ξεκαθαρίσαμε τι είναι οι λογιστικές υπηρεσίες, ας απαντήσουμε στην ερώτηση: «Τι κάνει ένα λογιστικό γραφείο»; Πρώτα απ ‘όλα, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι δεν είναι όλα τα λογιστικά γραφεία ίδια. Για χρόνια, τα παραδοσιακά λογιστικά γραφεία παρείχαν υπηρεσίες σε δύο κύριες κατηγορίες: υπηρεσίες λογιστικής τήρησης βιβλίων και φορολογικές υπηρεσίες. Η ψηφιακή εξέλιξη της λογιστικής έχει προσδώσει ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο μεθοδολογίας στις οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες – απαιτείται άρτια επιστημονική γνώση, επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια. Επικοινωνήστε με τους ειδικούς οικονομολόγους της Tax Web Services για άμεση συμβουλευτική. Το λογιστικό γραφείο μας εξυπηρετεί την περιοχή του Ταύρου.

Ποια είναι τα είδη των λογιστικών υπηρεσιών που προσφέρει το γραφείο μας;

Εστιάζουμε στην κατηγορία Υπηρεσίες Εξωτερικής Ανάθεσης Λογιστικών και Οικονομικών Υπηρεσιών εξετάζοντας τους πέντε τύπους λογιστικών υπηρεσιών που είναι πιο διαδεδομένοι.

  1. Τήρηση λογιστικών βιβλίων. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων είναι η πιο βασική λογιστική λειτουργία και περιλαμβάνει την παρακολούθηση και τη διατήρηση των οικονομικών αρχείων μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων και των δαπανών. Εκτελείται συχνά από έναν λογιστή με οικονομικές δεξιότητες και ειδικά στις νομικές οντότητες με υψηλό κύκλο εργασιών απαιτείται να διαθέτει άδεια λογιστή Α΄Τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Αν και η τήρηση λογιστικών βιβλίων είναι το βασικό επίπεδο λογιστικής υπηρεσίας, παρέχει επίσης τη βάση για καλή πληροφόρηση. Εάν η τήρηση των βιβλίων σας δεν είναι ακριβής, τότε όλες οι άλλες οικονομικές αναφορές και προβλέψεις θα είναι εκτός λειτουργίας. Η καλή τήρηση λογιστικών βιβλίων είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για μια καλή επιχείρηση.
  2. Μηνιαία Λογιστική. Η μηνιαία λογιστική είναι το επόμενο βήμα από την τήρηση βιβλίων. Περιλαμβάνει όλα τα μηνιαία βήματα που πρέπει να ακολουθεί μια επιχείρηση για να παρακολουθεί σωστά την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης και να παρέχει επιχειρηματικές πληροφορίες. Αν και οι λογιστές βοηθούν τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να καταγράφουν τις συναλλαγές και να κρατούν τα πράγματα οργανωμένα, συνήθως δεν ερμηνεύουν τα αποτελέσματα. Εδώ εισέρχεται ένας οικονομολόγος. Οι αδειούχοι οικονομολόγοι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας χρησιμοποιούν τα αρχεία που παρέχει ένας λογιστής μαζί με την τεχνογνωσία τους για να βοηθήσουν στην προετοιμασία εκθέσεων, στη δημιουργία προϋπολογισμών και στην παροχή της ανάλυσης που απαιτείται για τη λήψη καλών επιχειρηματικών αποφάσεων. Μια λίστα μηνιαίων λογιστικών υπηρεσιών μπορεί να περιλαμβάνει: Συμφωνία λογαριασμών ισολογισμού, Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων, Παρακολούθηση αποκλίσεων προϋπολογισμού, Προετοιμασία πίνακα εργαλείων διαχείρισης για την παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης, Διεξαγωγή συνεδριάσεων οικονομικής αξιολόγησης, Πρόβλεψη Ταμειακών Ροών
  3. Υπηρεσίες οικονομικού Ελέγχου & Στρατηγικής Διαχείρισης. Μία από τις κύριες λειτουργίες της παραδοσιακής διοικητικής λογιστικής είναι η εκτέλεση υπηρεσιών προληπτικού οικονομικού ελέγχου. Ενώ οι έλεγχοι εξυπηρετούν μια σημαντική λειτουργία, δεν απαιτούνται για τις περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και επομένως, δεν είναι στο επίκεντρο για τους περισσότερους επιχειρηματίες. Ο οικονομικός προληπτικός έλεγχος είναι μια αντικειμενική αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας. Μερικές φορές απαιτείται από τις εταιρείες να κάνουν έλεγχο των οικονομικών τους καταστάσεων προκειμένου να ικανοποιήσουν οικονομικές, νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις. Ένας προληπτικός οικονομικός έλεγχος μπορεί να ενισχύσει τη φήμη της επιχείρησης και να εντοπίσει αποκλίσεις και σφάλματα πριν τον φορολογικό έλεγχο.
  4. Φορολογικές Υπηρεσίες. Όταν κάποιος αναφέρεται στη λογιστική, συχνά σκέφτεται τις φορολογικές υπηρεσίες. Ενώ η λογιστική και οι φόροι είναι αλληλένδετοι, είναι σαφώς διαφορετικές υπηρεσίες. Η φορολογία είναι ένας εξαιρετικά εξειδικευμένος τομέας που απαιτεί ένα μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων. Τα πιστοποιημένα γραφεία που παρέχουν φορολογικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν άριστα εκπαιδευμένους εμπειρογνώμονες που ενημερώνονται για τον πιο πρόσφατο φορολογικό κώδικα, προκειμένου να συντάσσουν φορολογικές δηλώσεις επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων και να παρέχουν φορολογικές συμβουλές. Ενώ ένας καλός φορολογικός λογιστής είναι ανεκτίμητος, θα πρέπει να προσέχετε να μην υποθέσετε ότι είναι ειδικοί σε όλους τους τομείς της λογιστικής. Για χρόνια, οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων πήγαιναν στον φορολογικό λογιστή τους για όλες τις λογιστικές υπηρεσίες. Πολύ συχνά θα κατέληγαν απογοητευμένοι με τα αποτελέσματα. Οι φορολογικοί λογιστές είναι εξαιρετικοί σε αυτό που κάνουν, αλλά συχνά δεν είναι ειδικοί στην επιχειρησιακή λογιστική και δεν είναι ενημερωμένοι για τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εφαρμογές που οδηγούν στην αποδοτικότητα. Με την εμφάνιση των λογιστικών υπηρεσιών που ανατέθηκαν σε εξωτερικούς συνεργάτες, όλα αυτά άλλαξαν.
  5. Εξωτερική ανάθεση λογιστικών υπηρεσιών

Τα τελευταία 25 με 30 χρόνια, έχει εμφανιστεί μια κατηγορία υπηρεσιών που έχει κάνει τεράστια διαφορά για τους επιχειρηματίες. Η κατηγορία Υπηρεσίες σε εξωτερικούς συνεργάτες είναι μακράν ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας εξειδίκευσης για λογιστικά γραφεία. Η εξωτερική ανάθεση γενικά είναι δημοφιλής επειδή προσφέρει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έναν εξαιρετικό τρόπο να αποκτήσουν την τεχνογνωσία που χρειάζονται σε ένα κλασματικό, οικονομικά αποδοτικό μοντέλο. Ορισμένες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες και πιο εδραιωμένες επιχειρήσεις, έχουν το δικό τους εσωτερικό λογιστικό τμήμα και προσλαμβάνουν τη δική τους ομάδα για την τήρηση βιβλίων και τη λογιστική τους. Για τις περισσότερες μικρές ή μεσαίες εταιρείες, ωστόσο, δεν έχει νόημα να δημιουργήσουν μια εσωτερική ομάδα λογιστών. Το κόστος είναι απλώς πολύ υψηλό. Αντίθετα, συχνά συνεργάζονται με ένα εξωτερικό λογιστικό γραφείο  για να χειριστούν τις λογιστικές τους ανάγκες. Στην αναζήτηση σας για Λογιστικό Γραφείο Ταύρος η απάντηση είναι η Tax Web Services.

Λογιστικό Γραφείο Ταύρος – Δίπλα σας με Αμεσότητα

Η ερώτηση που ανακύπτει: «Τι είναι η λογιστική εξωτερική ανάθεση;» Η λογιστική σε εξωτερικούς συνεργάτες είναι μια υπηρεσία στην οποία ένα πιστοποιημένο λογιστικό γραφείο παρέχει σε μια επιχείρηση υποστήριξη με σύμβαση για καθήκοντα όπως τήρηση λογιστικών βιβλίων, προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων, σχεδιασμός ταμειακών ροών, οικονομική στρατηγική και άλλα. Ένας εξωτερικός πάροχος λογιστικών υπηρεσιών μπορεί να προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες που μπορούν να διαμορφωθούν μοναδικά για να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες μιας επιχείρησης.

Εξυπηρετούμε με συνέπεια την περιοχή στον Ταύρο.

    You cannot copy content of this page

    Καλέστε μας