Λογιστικό γραφείο Καλλιθέα

λογιστικό γραφείο καλλιθέα

Λογιστικό Γραφείο Καλλιθέα – Οικονομολόγος Εγκληματολόγος

Λογιστικό Γραφείο Καλλιθέα. Κατά τη λειτουργία της επιχείρησής σας, πρέπει να κατευθύνετε όλη την ενέργεια σας στην κύρια προτεραιότητά σας: τη βελτίωση των προϊόντων/υπηρεσιών σας και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας μέσω των πωλήσεων. Σε κάθε επιχείρηση, υπάρχουν σημαντικές πτυχές όπως η οικονομική διαχείριση, που απαιτούν ικανούς επιστήμονες και έμπειρους οικονομολόγους – λογιστές με άρτια επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση. Οι λογιστές είναι επαγγελματίες ειδικά εκπαιδευμένοι να προσφέρουν ειδικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε εταιρείες και ιδιώτες. Υπάρχουν ορισμένες υπηρεσίες που αφήνονται καλύτερα στα χέρια ενός λογιστή και οι οποίες είναι οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από εξειδικευμένο πιστοποιημένο λογιστικό γραφείο στη Καλλιθέα.

Ποιες υπηρεσίες παρέχουμε ως Λογιστικό Γραφείο Καλλιθέα:

1.Τήρηση λογιστικών βιβλίων. Η τήρηση βιβλίων είναι μια βασική, αλλά εξαιρετικά σημαντική χρηματοοικονομική υπηρεσία. Περιλαμβάνει την  αποτίμηση της επιχείρησης και την καταγραφή όλων των συναλλαγών  που πραγματοποιούνται εντός της επιχείρησης. Καθώς μπορεί να υπάρχουν πολλοί λογαριασμοί που εφαρμόζονται από την  εταιρεία, είναι επίσης σημαντικό να καθοριστεί ποιος λογαριασμός επηρεάζει κάθε συναλλαγή. Ο λογιστής αξιολογεί αυτές τις συναλλαγές ενώ δημιουργεί αρχεία. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επιχείρηση, καθώς καμία δεν μπορεί να λειτουργήσει με επιτυχία χωρίς να διατηρεί αρχείο όλων των οικονομικών της συναλλαγών.

  1. Λογιστικές υπηρεσίες Καλλιθέα. Όπως και με την τήρηση λογιστικών βιβλίων, η λογιστική ασχολείται με την αποτίμηση της επιχείρησης, τον εντοπισμό και την καταγραφή κάθε οικονομικής συναλλαγής που διενεργείται από την εταιρεία. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι ενώ η τήρηση βιβλίων σταματά στην καταγραφή, η λογιστική ασχολείται με την ερμηνεία αυτών των αρχείων για να σχηματίσει μια οικονομική κατάσταση για την εταιρεία. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται από τον πιστοποιημένο αδειούχο λογιστή (Α΄τάξης) είναι πολύ σημαντικές καθώς ερμηνεύουν αν η επιχείρηση προχωρά ή όχι σύμφωνα με τα πρότυπα και τους στόχους της και αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αποφασίσετε την επόμενη κίνησή σας.
  2. Υπηρεσίες οικονομικού προληπτικού ελέγχου. Η ανάγκη να εξετάζονται τα δεδομένα από περίοδο σε περίοδο και να διασφαλίζεται η ύπαρξη ορθότητας τους, εάν δηλαδή η επιχείρηση σας λειτουργεί σύμφωνα με τα κανονιστικά πρότυπα – αυτό συνεπάγεται έλεγχος. Ο οικονομικός προληπτικός έλεγχος είναι ένας ειδικός έλεγχος σχετικά με τις οικονομικές και λογιστικές διεργασίες της εταιρείας, εάν αυτές έγιναν δίκαια, με ακρίβεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς. Εάν υπάρχουν σφάλματα, αποκλίσεις ή πρόβλημα που δύναται να αντιμετωπιστεί εμπρόθεσμα, η εταιρεία θα ειδοποιηθεί δεόντως πριν τον φορολογικό έλεγχο.
  3. Φορολογικός σχεδιασμός και προετοιμασία. Καθώς σχεδόν κάθε επιχείρηση επηρεάζεται από φόρους, υπάρχει ανάγκη να προσδιοριστεί η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας σας. Πρέπει επίσης να ακολουθήσετε τους συνεχώς μεταβαλλόμενους φορολογικούς νόμους και να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες φορολογικούς κανονισμούς.
  4. Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γίνεται επιτακτική ανάγκη να λαμβάνετε επαγγελματικές συμβουλές από έναν πιστοποιημένο αδειούχο οικονομολόγο, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας που γνωρίζει για το επιχειρηματικό περιβάλλον και την κατάσταση προώθησης της επιχείρησής σας. Ενεργούμε ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και οι γνώσεις μας σας βοηθούν να αξιολογήσετε την τρέχουσα κατάστασή σας και να καθορίσετε το επόμενο καλύτερο βήμα που πρέπει να κάνετε. Σας ειδοποιούμε για αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον σας και παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες πως να κάνετε την επιχείρηση πιο αποτελεσματική και σταθερή.
  5. Ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τα οικονομικά είναι μια βασική πτυχή κάθε επιχείρησης και η διαχείριση των οικονομικών σας από έναν επαγγελματία σύμβουλο επιχειρήσεων μπορεί να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ της επιτυχίας ή της αποτυχίας της εταιρείας σας. Εδώ εισέρχονται οι Chief Financial Officers (CFOs). Μπορούμε να λειτουργήσουμε ως εξωτερικοί οικονομικοί διευθυντές δημιουργώντας σημαντικές επιχειρησιακές και οικονομικές πολιτικές για την εταιρεία σας. Λαμβάνουμε τις καλύτερες οικονομικές αποφάσεις αξιολογώντας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σας.

Ειδίκευση και πείρα σε Οικονομικούς Ελέγχους όπως και Συμβουλευτική

Για την αποτελεσματικότητα, υπάρχει ανάγκη να ανατεθούν τα σωστά καθήκοντα στα σωστά άτομα. Κατά τη διαχείριση του σχεδιασμού του προϊόντος, των πωλήσεων και της παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει να αφήσετε την τήρηση αρχείων και άλλα οικονομικά θέματα στα αρμόδια χέρια των πιστοποιημένων επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού τομέα για συνολική επιχειρηματική αποτελεσματικότητα.

Εξυπηρετούμε και βρισκόμαστε στη Καλλιθέα με συνέπεια και ευθύνη!

    You cannot copy content of this page

    Καλέστε μας