Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Χρηματοοικονομική-Διαχείριση

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Παρέχουμε μια χτισμένη λίστα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που είναι χτισμένες γύρω από τους πυλώνες των βέλτιστων πρακτικών, των διεθνών προτύπων και της προσαρμογής των τοπικών αναγκών και της οικονομίας και της κοινωνίας. Με γνώμονα την τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Παρακάτω είναι ο κατάλογος των βασικών υπηρεσιών χρηματοοικονομικής διαχείρισης που προσφέρουμε σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Λογιστικές Υπηρεσίες:

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων.
 • Οικονομική αναφορά.
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων.
 • Επικοινωνία με ελεγκτές
 • Προσαρμοσμένες μορφές χρηματοοικονομικής αναφοράς για να ταιριάζουν σε διαφορετικά επίπεδα εσωτερικών και εξωτερικών αναφορών για τα οικονομικά τους οργανισμούς ή συγκεκριμένα κεφάλαια ή έργα.
 • Ανάπτυξη λειτουργικών προϋπολογισμών και προϋπολογισμών έργων, συμπεριλαμβανομένων των γενικών υπολογισμών.
 • Παρακολούθηση οικονομικών δεδομένων.
 • Οργάνωση εσωτερικών ελέγχων.
 • Σύνταξη μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων καταστάσεων (ισολογισμοί και καταστάσεις αποτελεσμάτων)
 • Πρόβλεψη και μείωση κόστους – Τεχνικές μείωσης κόστους (TC,ABC,JIT,ERP,VE)
 • Μέθοδοι Πρόβλεψης εσόδων
 • Προετοιμασία προϋπολογισμών και ταμειακών ροών (για όλη την εταιρεία και ανά τμήμα).
 • Παρακολούθηση και αναφορά λογιστικών αποκλίσεων.
 • Διεξαγωγή λεπτομερειών αναλύσεων κινδύνου για την αξιολόγηση πιθανών επενδύσεων.
 • Ανάλυση οικονομικών τάσεων.
 • Εξέταση οικονομικών αρχείων για έλεγχο της ακρίβειας.
 • Διοίκηση και εκπαίδευση του προσωπικού όταν χρειάζεται.
 • Παρακολούθηση και αναφορά λογιστικών ασυνεπειών.
 • Ενημέρωση για τις οικονομικές πολιτικές, πρακτικές και αλλαγές.
 • Συμμόρφωση με τους κρατικούς κανονισμούς.
 • Οργάνωση, διεύθυνση και επίβλεψη λογιστηρίων.

Αφήστε τους ειδικούς μας να σας δώσουν την ευκαιρία να σας εξυπηρετήσουν με τις αξιόλογες λογιστικές και άλλες εταιρικές λύσεις, ώστε να είμαστε μέρος της επιτυχίας της επιχείρησής σας.

Είμαστε δίπλα σας

  You cannot copy content of this page

  Καλέστε μας