Ξέπλυμα Χρήματος σε ενότητες – Οικονομικά Εγκλήματα και Εγκλήματα Διαφθοράς υπό το πρίσμα της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του Ν.4557/2018

Περιγραφή σεμιναρίου

Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει γίνει όλο και πιο εξειδικευμένος και επαγγελματικός. Η εποχή που οι εγκληματίες ξέπλεναν οι ίδιοι τα εγκληματικά χρήματά τους (αυτοξέπλυμα) είναι παρελθόν.

 Επιπλέον, εμφανίζονται νέοι τύποι τεχνικών ξεπλύματος χρήματος. Ωστόσο, οι παλιές τεχνικές εξελίσσονται συνεχώς. Ουσιαστικά, οι τελικοί στόχοι παραμένουν οι ίδιοι: να δοθεί νομική εμφάνιση στα χρήματα του εγκλήματος. Εξετάζοντας την ιστορία του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, μπορούμε να αναγνωρίσουμε όλα τα είδη τεχνικών (modus operandi, modus vivendi) σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Στην ουσία, ορισμένες τεχνικές είναι ίδιες, αλλά ελαφρώς υιοθετημένες στις νέες εξελίξεις στην κοινωνία (π.χ. ακραία γρήγορη εξέλιξη των τυπολογιών παγκόσμιου εγκλήματος κ.λπ.).

Μία από αυτές τις τεχνικές είναι το Trade Based Money Laundering (TBML), το οποίο υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, αλλά τώρα έχει εξελιχθεί σε μια περίπλοκη τεχνική που είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί.

Στόχοι μάθησης

Στο τέλος της εκπαίδευσης, θα έχετε μια εικόνα για τις πιο σημαντικές τεχνικές ξεπλύματος χρήματος αυτή τη στιγμή. Αυτό το σεμινάριο σε ενότητες  θα σας διδάξει για την ανάπτυξη των διαδικασιών ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και τον συνδυασμό διαφορετικών τυπολογιών και δεικτών (ενδείκτες).

Ομοίως, θα μάθετε να εντοπίζετε τις διαφορετικές τυπολογίες στο σχήμα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (διάγραμμα, χρόνος του εγκλήματος, σκηνή εγκλήματος).

Μετά την εκπαίδευση στο σεμινάριο (live webinar),  Ξέπλυμα χρήματος – Οικονομικά εγκλήματα και εγκλήματα διαφθοράς υπό το πρίσμα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του ν.4557/2018, θα γνωρίζετε σχετικά με τις τυπολογίες που χρησιμοποιούνται σε οικονομίες που δεν βασίζονται σε μετρητά (μέρος που περιλαμβάνεται οικονομικά) και σε οικονομίες που βασίζονται σε μετρητά (μέρος που εξαιρείται οικονομικά). Στη συνέχεια, αυτή η εκπαίδευση στοχεύει επίσης να σας διδάξει μια στάση επαγγελματικού σκεπτικισμού, με στόχο να σας ενημερώσει ότι, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπορεί να εμπλέκεται στο επαγγελματικό σας περιβάλλον εργασίας, καθώς και να σας διδάξει να αναπτύξετε ένα ερωτηματικό μυαλό και μια κριτική αξιολόγηση των πιθανών ενδείξεων (τυπολογίες και δείκτες AML/CFT).

Επίσης γίνεται αναφορά στα βασικά σημεία του Ν.4557/2018 ( Ειδικός Ποινικός Νόμος).

Μετά την εκπαίδευση, θα έχετε αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τις τεχνικές που χειρίζονται οι εγκληματίες ξεπλύματος χρήματος, χρησιμοποιώντας είδη εργαλείων στον κυβερνοχώρο. Ομοίως, θα αποκτήσετε πληροφορίες για όλα τα είδη οργανωμένου εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, όπως απάτη στο Boiler Room, Recovery Room Fraud, CEO Fraud, Ponzi Fraud και Pyramid Fraud. Στο τέλος της εκπαίδευσης, θα γνωρίζετε για το πιο σημαντικά εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, τη δημιουργία μεγάλων ποσών εγκληματικών χρημάτων και τις πιο σημαντικές τεχνικές ξεπλύματος στον κυβερνοχώρο.

Το σεμινάριο υλοποιείται ανά ενότητες:

  1. Ενότητα 1 – Ξέπλυμα χρήματος – Εισαγωγή στο AML/CFT
  2. Ενότητα 2 – Υποκείμενα εγκλήματα – Μη χρηματοοικονομικά και οικονομικά εγκλήματα
  3. Ενότητα 3 – Ηλεκτρονικό έγκλημα
  4. Ενότητα 4 – Ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Modus operandi – Modus Vivendi