FAQ

Συχνές Ερωτήσεις

Η εγκληματολογική λογιστική είναι η χρήση λογιστικών δεξιοτήτων για τη διερεύνηση και την παροχή αποδεικτικών στοιχείων για οικονομικά εγκλήματα, όπως απάτη ή υπεξαίρεση. Ο εγκληματολογικός έλεγχος είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση πιθανής απάτης ή παράνομης δραστηριότητας εντός ενός οργανισμού. Τόσο η εγκληματολογική λογιστική όσο και ο εγκληματολογικός έλεγχος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκάλυψη οικονομικών παραπτωμάτων και την παροχή αποδεικτικών στοιχείων σε νομικές διαφορές.

Εμπειρογνώμονας είναι κάποιος που έχει εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία σε έναν συγκεκριμένο τομέα και έχει τα προσόντα να εκφράσει γνώμη και να καταθέσει στο δικαστήριο. Παρόλο που οι ειδικοί μάρτυρες μπορούν να παρέχουν τη δική τους οπτική γωνία και γνώσεις, οι ειδικοί μας αναμένεται να παρουσιάσουν αντικειμενική, αμερόληπτη μαρτυρία με βάση την επιστημονική τους κατάρτιση στους τομείς της εγκληματολογίας, οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστικής, την πείρα τους και τα πραγματικά στοιχεία.

Η απάτη σε μια επιχείρηση μπορεί να λάβει πολλές μορφές, όπως:

Διαφθορά: Περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως δωροδοκία και παράνομα φιλοδωρήματα.

Υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων: Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει υπεξαίρεση ή κλοπή.

Απάτη στις οικονομικές καταστάσεις: Περιλαμβάνει ανακρίβεια στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις για την απόκτηση πλεονεκτήματος, όπως η μείωση της φορολογικής υποχρέωσης ή η εξασφάλιση επένδυσης ή χρηματοδότησης.

Εάν υποπτεύεστε απάτη εντός της εταιρείας σας, είναι σημαντικό να λάβετε άμεσα μέτρα για την προστασία της επιχείρησής σας και την αποφυγή περαιτέρω ζημιών. Συνιστάται να διεξάγετε μια ενδελεχή εσωτερική έρευνα για να επιβεβαιώσετε τις υποψίες σας και να συγκεντρώσετε στοιχεία. Είναι σημαντικό να αγνοείτε τους ύποπτους υπαλλήλους για την έρευνα για να αποφύγετε να επηρεάσετε τη συμπεριφορά τους και να σας δώσουμε την ευκαιρία να ερευνήσετε το σύστημα και να αποκαλύψετε ενδεχομένως κρυμμένα στοιχεία. Εάν η έρευνα επιβεβαιώσει ότι έχει σημειωθεί απάτη, είναι σημαντικό να ληφθούν τα κατάλληλα νομικά μέτρα και να αποτραπούν μελλοντικά περιστατικά. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και μπορούμε να βοηθήσουμε.

Στην Γ. ΜΑΡΓΕΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη το απόρρητο των πληροφοριών των πελατών μας. Διαθέτουμε αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες των πελατών διατηρούνται ασφαλείς και εμπιστευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έρευνας. Αυτό περιλαμβάνει μόνο την κοινή χρήση πληροφοριών με εξουσιοδοτημένο προσωπικό, τη χρήση ασφαλών μεθόδων επικοινωνίας και αποθήκευσης δεδομένων και τη συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου.

Είμαστε επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης. Διαθέτουμε την ειδικότητα του εγκληματολόγου MSCRIM (Honours) με ειδίκευση στην ποινική δικαιοσύνη (Criminal Justice) και άδειες ασκήσεως επαγγέλματος στην οικονομική επιστήμη, στον εσωτερικό έλεγχο και στην λογιστική (Α) με προχωρημένα πτυχία στους τομείς της εγκληματολογίας, χρηματοοικονομικής, διοίκησης διεθνών επιχειρήσεων και λογιστικής. Έχουμε τουλάχιστον 29 χρόνια πείρας και εμπειρίας στον τομέα της χρηματοοικονομικής εργαστηριακής (Forensic) εγκληματολογίας για να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να χειριστούμε περίπλοκες έρευνες.

Η διάρκεια μιας εγκληματολογικής έρευνας μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και τον όγκο των πληροφοριών που πρέπει να αναθεωρηθούν. Γενικά, μια εγκληματολογική έρευνα μπορεί να διαρκέσει από μερικές εβδομάδες έως αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, κατανοούμε ότι ο χρόνος είναι συχνά σημαντικός σε αυτές τις περιπτώσεις και θα εργαστούμε επιμελώς για να ολοκληρώσουμε την έρευνα όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διατηρώντας παράλληλα την πληρότητα και την ακρίβεια της εργασίας μας.

Πριν ξεκινήσουμε μια εγκληματολογική έρευνα, συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας για να καθορίσουμε το εύρος της έρευνας. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων ζητημάτων ή ερωτημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν, καθώς και τυχόν σχετικών χρονικών περιόδων ή τοποθεσιών που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Καθορίζοντας με σαφήνεια το εύρος της έρευνας, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στα πιο σημαντικά και σχετικά θέματα και παρέχουμε τη μεγαλύτερη αξία στους πελάτες μας.

Ναι, έχουμε εμπειρία συνεργασίας με πελάτες σε ένα ευρύ φάσμα. Έχουμε τη γνώση και την τεχνογνωσία για να κατανοήσουμε τις μοναδικές οικονομικές και λειτουργικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε διαφορετικούς κλάδους και είμαστε σε θέση να προσαρμόσουμε την προσέγγισή μας για να ανταποκριθούμε στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πελάτη.

Στην Γ. ΜΑΡΓΕΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ φροντίζουμε πολύ να διασφαλίζουμε την ακρίβεια και την αξιοπιστία των ευρημάτων μας. Αυτό περιλαμβάνει τη διεξοδική εξέταση όλων των σχετικών οικονομικών και άλλων αρχείων, τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με τα σχετικά μέρη και τη χρήση διαφόρων τεχνικών και εργαλείων εγκληματολογίας για την αποκάλυψη τυχόν ασυμφωνιών ή ασυνεπειών. Ακολουθούμε επίσης αυστηρά επαγγελματικά πρότυπα και οδηγίες για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της γραπτής μας εργασίας. Εάν τα ευρήματά μας χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε μια νομική διαδικασία, είμαστε σε θέση να παρέχουμε μαρτυρία ειδικών για να υποστηρίξουμε τα συμπεράσματά μας.

Στην Γ. ΜΑΡΓΕΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ είμαστε αφοσιωμένοι στο να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους οικονομικούς και νομικούς στόχους τους μέσω των ολοκληρωμένων εγκληματολογικών  λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών μας. Έχουμε τη γνώση και την τεχνογνωσία για να χειριστούμε περίπλοκες έρευνες και να παρέχουμε αξιόπιστα, ακριβή αποτελέσματα. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας για να κατανοήσουμε τις συγκεκριμένες ανάγκες και τους στόχους τους και προσπαθούμε να παρέχουμε εξατομικευμένες, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που υπερβαίνουν τις προσδοκίες τους.

Εκτός από τις ανταγωνιστικές ωριαίες χρεώσεις μας και την απαιτούμενη εκ των προτέρων διατήρηση, είμαστε επίσης ανοιχτοί να συζητήσουμε εναλλακτικές ρυθμίσεις τιμολόγησης, όπως κατ’ αποκοπή χρέωση ή μερική απρόοπτη, σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεσμευόμαστε να βρούμε μια δομή τιμολόγησης που να λειτουργεί καλύτερα για τους πελάτες μας και να προσφέρει αξία για την επένδυσή τους στις υπηρεσίες μας.

Συνεργαζόμενοι με την Γ. ΜΑΡΓΕΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ οι πελάτες μας μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη ότι λαμβάνουν την καλύτερη υποστήριξη και καθοδήγηση για να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και νομικές προκλήσεις και να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια συμβουλή για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας να πετύχει.