Εσωτερικός Έλεγχος - Διασφάλιση Κινδύνων Αναλύσεις Χρηματοοικονομικής Μοντελοποίησης - Χρηματοοικονομική Εγκληματολογία - Λογιστική και Φορολογική Συμμόρφωση

http://Χρηματοοικονομική-Διαχείριση

Είμαστε Δίπλα σας

Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και λογιστική

Οικονομικές Υπηρεσίες Αθήνα

  • Δραστηριότητες Οικονομικών Ερευνών
  • Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου
  • Υπηρεσίες Εγκληματολογικής Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Εγκληματολογίας
  • Λογιστική & Φορολογική Συμβουλευτική 
  • Διαδικτυακά Σεμινάρια (Webinars)
Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

Καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα Υπηρεσιών

Προσπαθούμε να παρέχουμε τις καλύτερες, προσιτές και ευέλικτες υπηρεσίες στους τομείς του Εσωτερικού Ελέγχου, της λογιστικής και εγκληματολογικής χρηματοοικονομικής. Διασφαλίζουμε ότι οι λογαριασμοί σας διατηρούνται σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα και συμμορφώνονται με την νομοθεσία. Μπορούμε να σας προσφέρουμε τις πιο ολοκληρωμένες, αποδοτικές λογιστικές και οικονομικές υπηρεσίες.

http://about-image-min
Επαγγελματίες Αφοσιωμένοι στις ανάγκες σας με αμεσότητα

Ευέλικτη υπηρεσία για να καλύψει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής συμμόρφωσης

Πραγματοποιούμε τις υπηρεσίες μας στον έλεγχο και στον εταιρικό σχεδιασμό με τη βοήθεια συστημάτων οικονομικού ελέγχου ανά τομέα και σε συνδυασμό με την παροχή βασικών συστημάτων αναλύσης πραγματοποιούμε συγκρίσεις των μεγεθών του προϋπολογισμού με τα πραγματικά μεγέθη, επιτυγχάνοντας πολλά περισσότερα από τις παραδοσιακές επιχειρηματικές αναλύσεις. Μέσα όπως, η τυπική κοστολόγηση, ο προϋπολογισμός, οι καταστάσεις αποτελεσμάτων (P&L), ο οικονομικός σχεδιασμός και ο προγραμματισμός ισολογισμού, σας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τον ενεργό έλεγχο της διαχείρισης της λειτουργίας της επιχείρησή σας.

Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος

Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος

Σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερης ψηφιοποίησης, αυξημένου ελέγχου και αυξανόμενων κυρώσεων, η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους φορολογικούς κανόνες δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική - ή μεγαλύτερη πρόκληση.

Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός

Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός

Η χρηματοοικονομική ανάλυση είναι η διαδικασία αξιολόγησης επιχειρήσεων, έργων, προϋπολογισμών και άλλων συναλλαγών που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά για να προσδιοριστεί η απόδοση και η καταλληλότητά τους.

Εξωτερική-ανάθεση-των-λογιστικών-υπηρεσιών

Ανάθεση Λογιστικών Υπηρεσιών

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες οικονομολόγους, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, κατέχοντες άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος (Π.Δ. 475/1991), εγκληματολόγο, αναλυτή οικονομικού εγκλήματος, στατιστικολόγους, φορολογικούς συμβούλους και λογιστές Α'.

Οικονομική-και-Χρηματοοικονομική-Εγκληματολογία

Οικονομική και Χρηματοοικονομική Εγκληματολογία

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η οικονομική ή χρηματοοικονομική εγκληματολογία είναι ένας τομέας που συνδυάζει το ερευνητικό έργο της εγκληματολογίας με τις πρακτικές της οικονομικής, της χρηματοοικονομικής ή της λογιστικής.

Χρηματοοικονομική-Διαχείριση

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Παρέχουμε μια εξειδικευμένη λίστα υπηρεσιών χρηματοοικονομικής διαχείρισης που είναι χτισμένες γύρω από τους πυλώνες των βέλτιστων πρακτικών, των διεθνών προτύπων και της προσαρμογής των τοπικών αναγκών και της οικονομίας και της κοινωνίας.

Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και λογιστική

Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και λογιστική

Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και η λογιστική είναι δύο κρίσιμα στοιχεία για τη λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης. Η μείωση των γενικών εξόδων και η βελτίωση της οικονομικής ηγεσίας είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία όλων των εταιρειών.

Εταιρικος Φόρος

Εταιρικος Φόρος

Οι εταιρικοί φόροι αποτελούν σημαντικό μέρος των δαπανών που βαρύνουν τις εταιρείες. Ειδικότερα οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν  σχεδόν οι περισσότερες πολιτική εμμονής με την αποτελεσματικότητα.

Χρηματοοικονομικη Συμβουλευτικη

Χρηματοοικονομική Συμβουλευτική

Οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και ανάλυσης σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών, επενδύσεων και χρηματοοικονομικών σχεδιασμού.

Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων/ Φυσικών Προσώπων

Φορολογικός Έλεγχος

Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων/ Φυσικών Προσώπων. Διαδικασία φορολογικού ελέγχου από ειδικούς επαγγελματίες με εις βάθος πείρα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Απαντάμε στα ερωτήματα σας

You cannot copy content of this page

Καλέστε μας