Εγκληματολογικός έλεγχος

Μια εξειδικευμένη μορφή χρηματοοικονομικής ανάλυσης που εστιάζει στην αποκάλυψη οικονομικών παρατυπιών, ατασθαλιών και οικονομικών εγκλημάτων και απάτης.Ένας εγκληματολογικός έλεγχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δίωξη κάποιου για απάτη, υπεξαίρεση ή άλλες οικονομικές αξιώσεις. Επιπλέον, ένας έλεγχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί εάν κάποιος είναι αμελής ή εάν πληροί τους κανονισμούς. Οι διαδικασίες εγκληματολογικού ελέγχου χρησιμοποιούνται για να στοχεύσουν κυρίως την οικονομική και λειτουργική απάτη και την ανακάλυψη κρυμμένων περιουσιακών στοιχείων.

Πως το κάνουμε;

Οι επαγγελματίες μας χρησιμοποιούν τις ικανότητες εγκληματολόγου και την οικονομική τους οξύτητα για να διερευνήσουν τις οικονομικές εκθέσεις της εταιρείας, να εντοπίσουν οικονομικές συναλλαγές και να προσδιορίσουν την πραγματική φύση οποιουδήποτε αδικήματος. Θα προσπαθήσουν επίσης να εντοπίσουν κενά στις διαδικασίες για τυχόν δόλιες δραστηριότητες.