Έρευνες απάτης επιχειρήσεων/εργαζομένων

Μπορούμε να ελέγξουμε κάθε είδους χρηματοοικονομικά στοιχεία ερμηνεύοντας σύνθετα δεδομένα, διασφαλίζοντας ότι καμία παράνομη δραστηριότητα δεν θα περάσει απαρατήρητη. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποκαλύψουμε τις οικονομικές αδικίες εις βάρος σας, και της φήμης σας.

Πως το κάνουμε;

Η απάτη είναι ένα σοβαρό ζήτημα για κάθε είδους επιχειρήσεις και οι ειδικοί μας καλούνται συχνά να διερευνήσουν υποθέσεις απάτης. Με την αξιοποίηση των γνώσεων που διαθέτουμε στην εγκληματολογική λογιστική μπορούμε να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε τι έχει συμβεί και πόσα χρήματα έχουν ληφθεί με δόλια ενέργεια. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εύρεση και ανάκτηση των ζημιών και των υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων και μετρητών από τις επιχειρήσεις σας.