Οικονομικές έρευνες

Με την ιδιότητα του εγκληματολόγου συλλέγουμε κρίσιμα στοιχεία και πληροφορίες που σχετίζονται με αστικές και ποινικές διαφορές. Εξερευνώντας τον περίπλοκο κόσμο των ηλεκτρονικών δεδομένων, των έντυπων εγγράφων και των οικονομικών καταστάσεων σε όλες τις σχετικές πηγές, παρέχουμε στους επαγγελματίες νομικούς υλικό για ακροάσεις, δίκες ή διαιτησίες που μπορεί να είναι απαραίτητα για την ευνοϊκή επίλυση της υπό κρίση υπόθεσης.

Πως το κάνουμε;

Οι διεξοδικές μας οικονομικές έρευνες είναι μια σειρά διαδικασιών, τεχνολογίας και στρατηγικής που σχετίζονται με οικονομικό θέμα ή διαφωνία μιας επιχείρησης. Θα σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε από πού προήλθαν τα χρήματα, πού δαπανήθηκαν και ποιος είχε πρόσβαση σε αυτά.