Διαδικτυακά Σεμινάρια

Η TWS, διοργανώνει νέα σειρά επαγγελματικών διαδικτυακών σεμιναρίων στην οικονομική εγκληματολογία, εγκληματολογική λογιστική, απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Τα διαδραστικά σεμινάρια αντιμετωπίζουν επίκαιρα ζητήματα στον κυβερνητικό έλεγχο και την οικονομική διαχείριση.

Οικονομική εγκληματολογία

Το επαγγελματικό σεμινάριο της TWS στην οικονομική εγκληματολογία περιλαμβάνει την εκμάθηση τεχνικών συλλογής και ανάλυσης αποδεικτικών στοιχείων, την εκμάθηση διαδικασιών, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ανάλυση εγκληματικών μοτίβων και τάσεων. 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στη χρήση εξόρυξης και ανάλυσης οικονομικών δεδομένων και αρχείων που εφαρμόζονται στην εγκληματολογική οικονομική έρευνα, όπως εξειδικευμένα μοντέλα ανάλυσης δεδομένων κ.λπ.

Εγκληματολογική λογιστική

Η εγκληματολογική λογιστική είναι ένας σημαντικός τομέας στην ερευνητική εργασία και την εκπαίδευση στον τομέα της εγκληματολογίας και του λογιστικού ελέγχου. Το διαδικτυακό σεμινάριο έχει ως στόχο να παρέχει στους συμμετέχοντες μια προσέγγιση  στην εγκληματολογική λογιστική και να τους εξοικειώσει με τις βασικές αρχές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. 

Η TWS μεταφέρει την τεχνογνωσία της στην πράξη, στην ανίχνευση και αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής εγκληματικότητας, τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την ανάλυση οικονομικών απατών και τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε μια εγκληματική έρευνα.

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Το σεμινάριο της TWS στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις πρακτικές του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και τα μέτρα που απαιτούνται για να το προληφθεί και να αντιμετωπιστεί. 

Καθώς η δραστηριότητα αυτή αποτελεί σοβαρή απειλή για την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα, η κατανόηση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τους εγκληματίες είναι ζωτικής σημασίας για τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους σε τομείς που ενδέχεται να έλθουν σε επαφή με τέτοιες δραστηριότητες.

 

Εγκληματολογική στατιστική

Οι εγκληματολογικοί λογιστές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διερεύνηση και την ανάλυση οικονομικών δεδομένων για την αποκάλυψη δόλιων δραστηριοτήτων. 

Για τον εντοπισμό και την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων οι επαγγελματίες αυτοί χρησιμοποιούν διάφορες στατιστικές τεχνικές για τον εντοπισμό παρατυπιών και ασυνεπειών στα λογιστικά αρχεία.

Στο διαδικτυακό σεμινάριο της TWS παρουσιάζονται στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι εγκληματολογικοί λογιστές, είναι απαραίτητες για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων για νομικές διαδικασίες και τον προσδιορισμό της έκτασης των οικονομικών παραπτωμάτων.

Ο νόμος του Benford

Εκτός από τον εντοπισμό πιθανής χειραγώγησης της αγοράς, ο νόμος του Benford μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό σφαλμάτων στα οικονομικά δεδομένα. Εάν ένα σύνολο δεδομένων δεν ακολουθεί την αναμενόμενη κατανομή των αρχικών ψηφίων, μπορεί να υποδεικνύει σφάλματα ή ασυνέπειες στα δεδομένα, όπως εσφαλμένες καταχωρίσεις ή εσφαλμένους υπολογισμούς.

Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο της TWS παρουσιάζεται εφαρμογή στον νόμο του Benford στα οικονομικά δεδομένα. Οι ελεκτές, οι λογιστές και οι αναλυτές μπορούν να εντοπίσουν πιθανές ακραίες τιμές ή ακραίες τιμές που μπορεί να δικαιολογούν περαιτέρω έρευνα.

 
 

Διαχείριση κινδύνου απάτης

Το σεμινάριο της TWS στην διαχείριση κινδύνου απάτης συζητά τα βασικά στοιχεία μιας στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης και περιγράφει μεθόδους για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της απάτης δίνοντας παραδείγματα δράσεων που λαμβάνουν οι οργανισμοί για την καταπολέμηση της.

Είμαστε περήφανοι που παρέχουμε διαδικτυακά σεμινάρια στον εγκληματολογικό οικονομικό και λογιστικό τομέα.

Η καινοτομία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτού που κάνουμε και εξελίσσουμε συνεχώς τα προγράμματά μας για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της επαγγελματικής ζωής και στις πιο σύγχρονες απαιτήσεις του εγκληματολογικού ερευνητικού και λογιστικού τομέα.

Τα προσαρμοσμένα επαγγελματικά διαδικτυακά σεμινάρια της TWS μπορούν να οργανωθούν για μικρές και μεγάλες ομάδες, οργανισμούς/οντότητες, διαδικτυακά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.

//ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Εγγραφείτε στα διαδικτυακά σεμινάριά της TWS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Σαπφούς 25, Αθήνα – Καλλιθέα, 17676

Διεύθυνση

info@taxwebservices.gr

Email

+30 697 3304 697

Τηλέφωνο