Υπηρεσίες

Η Υπηρεσία μας

Τι Υπηρεσία
Προσφέρουμε

Χρησιμοποιούμε την πιο πρόσφατη τεχνολογία και αναλυτικά εργαλεία για να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε, να διερευνήσουμε και να αποτρέψουμε οικονομικά εγκλήματα και οικονομικές απάτες.

Οικονομική εγκληματολογία και εγκληματολογική λογιστική

Είμαστε ειδικοί στην ανίχνευση οικονομικού εγκλήματος. Με τον συνδυασμό των λογιστικών, ελεγκτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων μας, ενεργούμε ως πηγή για να αποκαλύψετε κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία, κλοπές και παράνομες δραστηριότητες για νομικές διαδικασίες.

Εγκληματολογικός έλεγχος

Μια εξειδικευμένη μορφή χρηματοοικονομικής ανάλυσης που εστιάζει στην αποκάλυψη οικονομικών παρατυπιών, ατασθαλιών και απάτης.

Οικονομικές έρευνες και ανάλυση πληροφοριών

Συλλέγουμε κρίσιμα στοιχεία και αναλύουμε πληροφορίες που σχετίζονται με νομικές διαφορές. Εξερευνώντας τον περίπλοκο κόσμο των ηλεκτρονικών δεδομένων, των έντυπων εγγράφων και των οικονομικών καταστάσεων σε όλες τις σχετικές πηγές, παρέχουμε στους επαγγελματίες νομικούς υλικό για ακροάσεις, δίκες ή διαιτησίες που μπορεί να είναι απαραίτητα για την ευνοϊκή επίλυση της υπό κρίση υπόθεσης.

Έρευνες απάτης επιχειρήσεων/εργαζομένων

Μπορούμε να ελέγξουμε κάθε είδους χρηματοοικονομικά στοιχεία ερμηνεύοντας σύνθετα δεδομένα. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποκαλύψουμε τις οικονομικές αδικίες. Το πιο σημαντικό, θα σας δώσουμε τον οδηγό για την ανάκτηση αυτών των κεφαλαίων με την ολοκλήρωση της έρευνάς μας.

Αξιολόγηση κινδύνου και δέουσας επιμέλειας

Εμπιστευτείτε την τεχνογνωσία μας για να αποκαλύψετε κρυμμένους κινδύνους και να ενισχύσετε την πορεία σας προς την επιτυχία. Μετριάστε τους κινδύνους και μεγιστοποιήστε την ανάπτυξη. Προσδιορίστε πιθανές απειλές, προστατέψτε τη φήμη της επιχείρησής σας και περιηγηθείτε σε περίπλοκα τοπία με σιγουριά.

Εσωτερικός έλεγχος οικονομικών/λογιστικών τμημάτων

Ένας αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος λογιστικών/οικονομικών τμημάτων μπορεί να εντοπίσει ανεπάρκειες, να μειώσει τον κίνδυνο απάτης και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς.

Διαφορές μεταξύ μετόχων/εταίρων

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκαλύψετε τυχόν πιθανές οικονομικές διαφορές που θα μπορούσαν να προκύψουν όταν προκύψουν διαφορές μεταξύ μετόχων ή εταίρων. Εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τα κενά και τις παρατυπίες στις οικονομικές καταστάσεις, τις λειτουργίες, τους εσωτερικούς ελέγχους και την εταιρική διακυβέρνηση ενός οργανισμού.

Φορολογικοί έλεγχοι/διαφορές

Οι έρευνες και οι φορολογικές διαφορές δεν είναι ασυνήθιστες, επομένως είναι σημαντικό να έχετε γνώσεις στο πλευρό σας όταν υπερασπίζεστε τον εαυτό σας ή όταν είστε υπό έρευνα, ώστε να μπορείτε να απαντάτε με ενημερωμένο και συγκεκριμένο τρόπο.

Ελεγκτικές διαδικασίες επαλήθευσης λογιστικών/μισθοδοτικών αρχείων

Η διαδικασία της ελεγκτικής επαλήθευσης συνιστά θεμελιώδη έννοια του λογιστικού ελέγχου και του ελέγχου συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία. Καθορίζει σε ποιον βαθμό, σφάλματα, συμπεριλαμβανομένων των παραλείψεων είναι πιθανόν, μεμονωμένα ή αθροιστικά να επηρεάσουν τους χρήστες των χρηματοοικονομικών πληροφοριών (π.χ. οικονομικές καταστάσεις).