Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι πιο συνήθεις μέθοδοι, τεχνικές και πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τους εγκληματίες

Γ. Μαργέτης, Εγκληματολόγος – Εσωτερικός Ελεγκτής, MSCRIM, MUIIF, LM.IMBAF, BBA, BSACCFIN

Εισαγωγή

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί σοβαρό πρόβλημα που επηρεάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, επιτρέποντας στους εγκληματίες να κρύβουν και να συγκαλύπτουν την προέλευση των παρανόμως αποκτηθέντων κεφαλαίων τους. Τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί η πολυπλοκότητα και η πολυπλοκότητα των τεχνικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γεγονός που καθιστά όλο και πιο δύσκολο για τις αρχές να εντοπίσουν και να αποτρέψουν αυτές τις παράνομες δραστηριότητες. Σε αυτό το δοκίμιο, θα διερευνήσουμε τις πιο συνήθεις μεθόδους, τεχνικές και πρακτικές που χρησιμοποιούνται από εγκληματίες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Μέθοδοι

Μία από τις πιο κοινές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι μέσω της χρήσης εικονικών εταιρειών. Μια εταιρεία κέλυφος είναι μια επιχειρηματική οντότητα που υπάρχει μόνο στα χαρτιά και δεν έχει πραγματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες ή περιουσιακά στοιχεία. Οι εγκληματίες συχνά χρησιμοποιούν εικονικές εταιρείες για να δημιουργήσουν μια πρόσοψη νομιμότητας για τα παράνομα κεφάλαιά τους, καθιστώντας δύσκολο για τις αρχές να εντοπίσουν την προέλευση των χρημάτων. Αυτές οι εταιρείες είναι συνήθως εγγεγραμμένες σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες με χαλαρούς κανονισμούς, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολο για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να αποκαλύψουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των κεφαλαίων.

Τεχνικές

Μια άλλη κοινή τεχνική που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι μέσω της χρήσης πολύπλοκων χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Αυτό περιλαμβάνει τη μεταφορά των παράνομων κεφαλαίων μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να συγκαλυφθεί η αρχική πηγή των χρημάτων. Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως στρουμφισμό, περιλαμβάνει τη διάσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών σε μικρότερα, πιο διαχειρίσιμα ποσά που στη συνέχεια κατατίθενται σε διάφορους λογαριασμούς για να αποφευχθεί η δημιουργία υποψιών. Αυτό καθιστά δύσκολο για τις αρχές να εντοπίσουν τη ροή των κεφαλαίων και να εντοπίσουν τα άτομα που εμπλέκονται στην εγκληματική δραστηριότητα.

 

Εκτός από τις εικονικές εταιρείες και τις πολύπλοκες οικονομικές συναλλαγές, οι εγκληματίες χρησιμοποιούν επίσης την αγορά ακινήτων για να ξεπλύνουν χρήματα. Η ακίνητη περιουσία είναι μια ελκυστική επιλογή για όσους νομιμοποιούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διότι τους επιτρέπει να επενδύουν τα παράνομα αποκτηθέντα κεφάλαιά τους σε περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας, τα οποία μπορούν εύκολα να πωληθούν ή να μεταφερθούν χωρίς να προσελκύσουν την προσοχή. Οι εγκληματίες συχνά αγοράζουν πολυτελή ακίνητα χρησιμοποιώντας τα παράνομα κεφάλαιά τους και στη συνέχεια τα πωλούν με κέρδος, επιτρέποντάς τους να νομιμοποιήσουν τα χρήματά τους, ενώ παράλληλα αποκομίζουν οικονομικό κέρδος.

 

Επιπλέον, οι εγκληματίες χρησιμοποιούν επίσης τη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών ως μέσο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα καζίνο και άλλες μορφές τυχερών παιχνιδιών παρέχουν ένα ιδανικό περιβάλλον για τους μετερχόμενους τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να αναμειγνύουν τα παράνομα αποκτηθέντα κεφάλαιά τους με νόμιμα κέρδη, καθιστώντας δύσκολο για τις αρχές να εντοπίσουν τις παράνομες συναλλαγές. Επιπλέον, οι διαδικτυακές πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών έχουν διευκολύνει ακόμη περισσότερο τους εγκληματίες να ξεπλένουν χρήματα, καθώς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα επιλογών τζόγου από οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς να προσελκύουν την προσοχή.

 

Τα τελευταία χρόνια, οι εγκληματίες έχουν επίσης αρχίσει να χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνουν χρήματα. Τα κρυπτονομίσματα παρέχουν ένα επίπεδο ανωνυμίας και ιδιωτικότητας που δεν προσφέρουν τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά συστήματα, διευκολύνοντας τους εγκληματίες να μεταφέρουν τα παράνομα κεφάλαιά τους χωρίς να προσελκύσουν την προσοχή. Οι εγκληματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κρυπτονομίσματα για να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους διασυνοριακά χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από παραδοσιακά τραπεζικά συστήματα, επιτρέποντάς τους να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί σοβαρό πρόβλημα που επηρεάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, επιτρέποντας στους εγκληματίες να κρύβουν και να συγκαλύπτουν την προέλευση των παρανόμως αποκτηθέντων κεφαλαίων τους. Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν μια ποικιλία μεθόδων, τεχνικών και πρακτικών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εικονικών εταιρειών, πολύπλοκων χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ακινήτων, βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών και κρυπτονομισμάτων. Οι μέθοδοι αυτές έχουν γίνει όλο και πιο εξελιγμένες και πολύπλοκες τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας όλο και πιο δύσκολο για τις αρχές να εντοπίσουν και να αποτρέψουν αυτές τις παράνομες δραστηριότητες. Είναι σημαντικό οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να συνεχίσουν να αναπτύσσουν νέες στρατηγικές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων.