Διαδικτυακό Σεμινάριο στην Εγκληματολογική Λογιστική

Γ. Μαργέτης, Εγκληματολόγος – Εσωτερικός Ελεγκτής, MSc. Hons in Criminology, MUIIF, L.M.IBAF, BBA, BSc. Εισαγωγή Το διαδίκτυο παρέχει μια εξαιρετική πλατφόρμα για […]

Read more

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι πιο συνήθεις μέθοδοι, τεχνικές και πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τους εγκληματίες

Γ. Μαργέτης, Εγκληματολόγος – Εσωτερικός Ελεγκτής, MSc. Hons in Criminology, MUIIF, L.M.IBAF, BBA, BSc. Εισαγωγή Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί […]

Read more