Διαδικτυακά Σεμινάρια

Τα Διαδικτυακά μας Σεμινάρια

Τι Σεμινάρια προσφέρουμε

Χρησιμοποιούμε την πιο πρόσφατη τεχνολογία και αναλυτικά εργαλεία για να μας βοηθήσουν να κάνουμε αποκλειστικά διαδικτυακά σεμινάρια κατ’ απαίτηση. Έχουμε επίσης αναγνωρισμένους εισηγητές expert του είδους υψηλού κύρους και γνώσεων.

Εισαγωγή στην εγκληματολογική λογιστική

Οι περισσότεροι λογιστές κατανοούν την έννοια της απάτης και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τις εταιρείες, αλλά πολλά άτομα δεν έχουν πλήρη κατανόηση της διακύμανσης της εργασίας που εκτελείται από έναν δικαστικό λογιστή έναντι ενός τυπικού λογιστή διαχείρισης.

Οικονομικά εγκλήματα και εγκλήματα διαφθοράς υπό το πρίσμα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες του Ν.4557/2018

Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει γίνει όλο και πιο εξειδικευμένος και επαγγελματικός. Η εποχή που οι εγκληματίες ξέπλεναν οι ίδιοι τα εγκληματικά χρήματά τους (αυτοξέπλυμα) είναι παρελθόν.

Ποινική έρευνα για δόλια πτώχευση – Εφαρμογές χρηματοοικονομικής εγκληματολογίας

Οι ποινικές έρευνες για εγκλήματα που σχετίζονται με την κατάσταση της πτώχευσης απαιτούν ειδική τεχνογνωσία και απαιτούν ολοένα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τη μορφή.

Ο νόμος του Benford και άλλες τεχνικές ψηφιακής ανάλυσης

Οι αριθμοί και ειδικά τα ψηφία μέσα σε αυτούς τους αριθμούς μπορούν να κρύψουν πολλές πληροφορίες. Ο νόμος του Benford και άλλες τεχνικές ψηφιακής ανάλυσης μπορούν να είναι τα κλειδιά για το ξεκλείδωμα αυτών των πληροφοριών.

Θέματα και τάσεις στην ανάλυση δεδομένων

Μια συζήτηση σχετικά με τα τρέχοντα θέματα και τις τάσεις στον κόσμο της ανάλυσης εγκληματολογικών δεδομένων και της εγκληματολογικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης δεδομένων, της ανάλυσης εννοιών, των μεγάλων δεδομένων, της κατάταξης κινδύνου και των οπτικοποιήσεων δεδομένων.

Στατιστικές τεχνικές για την εγκληματολογική λογιστική: Κατανόηση και εφαρμογή στην ανάλυση δεδομένων

Κατακτήστε ισχυρές στατιστικές τεχνικές για την αποκάλυψη απάτης ή ψευδών δηλώσεων σε πολύπλοκα οικονομικά δεδομένα. Η πειθαρχία της στατιστικής έχει αναπτύξει εξελιγμένες, καλά αποδεκτές προσεγγίσεις για τον εντοπισμό της οικονομικής απάτης.