Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι πιο συνήθεις μέθοδοι, τεχνικές και πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τους εγκληματίες

Γ. Μαργέτης, Εγκληματολόγος – Εσωτερικός Ελεγκτής, MSc. Hons in Criminology, MUIIF, L.M.IBAF, BBA, BSc. Εισαγωγή Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί […]

Read more

Οικονομική εγκληματολογική έρευνα: Μέθοδοι και Τεχνικές

Γ. Μαργέτης, Εγκληματολόγος – Εσωτερικός Ελεγκτής, MSc. Hons in Criminology, MUIIF, L.M.IBAF, BBA, BSc. Εισαγωγή Η οικονομική εγκληματολογική έρευνα αποτελεί κρίσιμο στοιχείο […]

Read more

Οι ρόλοι του ελεγκτή και του εγκληματολόγου λογιστικού ερευνητή

Γ. Μαργέτης, Εγκληματολόγος – Εσωτερικός Ελεγκτής, MSc. Hons in Criminology, MUIIF, L.M.IBAF, BBA, BSc. Εισαγωγική κατανόηση ελεγκτή και εγκληματολόγου λογιστικού ερευνητή Για   […]

Read more